Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version

Historia

Geneza powstania Straży Miejskiej w Katowicach

Genezą powstania Straży Miejskiej w Katowicach, podobnie zresztą jak w innych miastach naszego kraju, były potrzeby związane z zapewnieniem i utrzymaniem porządku publicznego w nowej sytuacji społeczno-politycznej po roku 1989. Protoplastą katowickiej Straży Miejskiej były działające wcześniej służby nadzoru i porządku miejskiego, których pracownicy, posiadający doświadczenie w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego, stali się fundamentem osobowym nowo powstałej formacji. Pierwszym dokumentem, który prawnie usankcjonował funkcjonowanie katowickiej Straży Miejskiej było Zarządzenie nr 1/92 z dnia 25 lutego 1992 r. wydane przez Prezydenta Miasta Katowice.

Nowo powstała instytucja liczyła niespełna 30 funkcjonariuszy, którymi dowodził Komendant Jerzy Rygioł z pomocą Zastępcy Jana Bojanowskiego. Ówczesny Prezydent Katowic wyposażył strażników w jeden samochód służbowy.

foto. Przegląd Katowicki nr 3 (lipiec, sierpień)1992 r.

foto: archiwum prywatne - 1992 r. W takich mundurach na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku katowiccy strażnicy miejscy pełnili służbę.

Początki nie były łatwe. Realizację zadań stojących przed Strażą Miejską w Katowicach utrudniały nie tylko braki szczegółowych aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie straży miejskich, ale i swoisty brak przekonania społeczeństwa do kolejnej formacji mundurowej. Na siedzibę Straży Miejskiej w Katowicach wydzielonych zostało kilka pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Młyńskiej. Z upływem czasu poziom zaufania mieszkańców Katowic do strażników wzrastał. Namacalnym tego dowodem była rosnąca z roku na rok liczba interwencji przyjmowanych od Katowiczan. Dla przykładu w roku 1994 katowicka Straż Miejska przyjęła ponad 6000 zgłoszeń, w których funkcjonariusze podjęli interwencje. W jednym z numerów Przeglądu Katowickiego z 1995 roku w artykule „Ludzie do wszystkiego” Bartosz Dąbrowski pisał o działającej od trzech lat Straży Miejskiej w Katowicach:

Zwiększający się stan osobowy funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach wymusił w roku 1995 konieczność zmiany lokalizacji siedziby, która przeniesiona została do budynku przy ulicy Młyńskiej 9. W 2007 roku Katowicka Straż Miejska liczyła prawie 80 funkcjonariuszy, a strażnicy dysponowali wówczas 8 radiowozami i 4 skuterami.

Przełomowym momentem funkcjonowania był rok 2011, kiedy oddano do użytku nową siedzibę Straży Miejskiej w Katowicach przy ul. Żelaznej 18, a ilość strażników przekroczyła liczbę 130.

Rok 2011 zamknął się liczbą ponad 100 tys. zgłoszeń i interwencji, w których brali udział katowiccy strażnicy miejscy.

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry