do góry
Strona główna / Kontakt / Informacje dla osób niesłyszących

Kontakt

KVJUh9ZboDDDT49Mf0_NMns8XnSefvmTHQk0-jYrSx7n9VYl5QZkfN5oczzyQFSh2STjwropiRFnL7wlDI2vuQ

tixU0a-JXhUxG_aGJ4SVrglp8_cd3VYDJtLuHQ3UUOLn9VYl5QZkfN5oczzyQFSh2STjwropiRFnL7wlDI2vuQ

kXsFexqxFQP1QvDNupc0xpwcUmN5tvJJkNOcKtRP-unn9VYl5QZkfN5oczzyQFSh2STjwropiRFnL7wlDI2vuQ

JXHbaH-x_f_-1b44NTgBd67TmiJcy02_sZqQsn_jFOTn9VYl5QZkfN5oczzyQFSh2STjwropiRFnL7wlDI2vuQ

1ccVWcZfH5lkyW8a4JkdKZUunfDOVJ4nE4K-N6aQSTXn9VYl5QZkfN5oczzyQFSh2STjwropiRFnL7wlDI2vuQ

qlEfKZPYu3myNYanxUYBZrcLlGLRJyKUY5rieKGRGQLn9VYl5QZkfN5oczzyQFSh2STjwropiRFnL7wlDI2vuQ

Informacje dla osób niesłyszących

Tłumacz języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Straż Miejska w Katowicach informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Straży.

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Straży Miejskiej w Katowicach, prosimy o:

  • kontakt telefoniczny pod nr +48 32 494 02 00
  • fax pod nr +48 32 494 02 01
  • przesłanie e-maila na adres: straz.miejska@katowice.eu

Osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazywanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

2019 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla