do góry
Strona główna / Straż Miejska / Zamówienia publiczne

Straż Miejska

5BaaJ8Bi45PFA0x98QhF7YECHQ3XXAYnhybbl75M1b6TeFSmusH0g-U69onYDegjK3UrPlcIQPQzP6NNq2f-bg

3FmTE3xXC1puO-_rPHrNYXl4bztkmWJL1TtvvqUkLsaTeFSmusH0g-U69onYDegjK3UrPlcIQPQzP6NNq2f-bg

9LwP-B39jVnKsc6fSsVXJKglQNoj7gDYJ4hj04hZ7uiTeFSmusH0g-U69onYDegjK3UrPlcIQPQzP6NNq2f-bg

sSDwGDpUnWy0_GFyt-WsstcW3zvEYOoURMwnZbHGHW6TeFSmusH0g-U69onYDegjK3UrPlcIQPQzP6NNq2f-bg

NobU_hyKFDf-ERG3Y3nqBZlEh6TFFL68HVdehM_vSISTeFSmusH0g-U69onYDegjK3UrPlcIQPQzP6NNq2f-bg

wSYCoF9KW_CGJW63mqK5XHzH2KKeAlPMFBn6ZS-IbXSTeFSmusH0g-U69onYDegjK3UrPlcIQPQzP6NNq2f-bg

Zamówienia publiczne

Strona pobierana z serwisu BIP
Postępowania prowadzone przez: Straż Miejska w Katowicach
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu pick-up, przystosowanego do przewozu minimum 4 osób, samochód oparty na ramie – nie dopuszcza się nadwozi samonośnych. Kod i nazwa CPV: 34113200-4 – samochody poruszające się po każdej nawierzchni. Samochód musi posiadać zabudowę kontenerową za kabiną pasażerską zamontowaną na ramie pojazdu – w kolorze nadwozia. Zabudowa kontenerowa musi posiadać odbiór techniczny potwierdzony świadectwem homologacji i dopuszczenie do ruchu w świetle obowiązujących przepisów o ruchu drogowym
2019-05-15 2019-05-24
Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla