Straż Miejska w Katowicach- strona główna
 • język migowy
 • english version
Strona główna / Straż Miejska / Zadania i interwencje

Straż Miejska

TsihTg0fSfIA9lw0SRwKfhpf-T8Gx1u8yv1Tm5JD4_EPs_GQXySRJR_dgBmEVadyPw_erYARuKVDSB5QywgKmw

idHv1a2ntESfdgoAK3hI0mriJh9J4rpKcxK-sokdg20Ps_GQXySRJR_dgBmEVadyPw_erYARuKVDSB5QywgKmw

mVzzoHchPnhGw0i80EOV4JxDwcmwo0q74i1gGzatEk4Ps_GQXySRJR_dgBmEVadyPw_erYARuKVDSB5QywgKmw

Z8X27SahZr6zwvyxZPqi1OU_BB5ugROhnWeV_LLgZ-QPs_GQXySRJR_dgBmEVadyPw_erYARuKVDSB5QywgKmw

YNjW-aTlzJkiFAodg-m97RjhGJ0mcBt3tywOn6cTb_sPs_GQXySRJR_dgBmEVadyPw_erYARuKVDSB5QywgKmw

IsL0ohG4oz46gHPXdoVmZmMmrxu8pV-xWXsCZ1BvIR8Ps_GQXySRJR_dgBmEVadyPw_erYARuKVDSB5QywgKmw

Zadania i interwencje

Straż Miejska w Katowicach to umundurowana formacja samorządowa, która pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej realizując - na podstawie ustaw i aktów prawa miejscowego - zadania w zakresie ochrony porządku publicznego. Szczegółowy zakres zadań i uprawnień Straży Miejskiej w Katowicach reguluje ustawa o strażach gminnych.

Do zadań Straży Miejskiej w Katowicach należy w szczególności:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 3. kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr. 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368);
 4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 8. doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują sie w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Ustawa o strażach gminnych.pdf Ustawa o strażach gminnych.pdf 15-02-09 09:36 179.9KB Ustawa o strażach gminnych.pdf pobierz

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry