Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version

Zimowe obowiązki

W związku z intensywnymi opadami śniegu straż miejska przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości.

Właściciele, zarządcy oraz inne osoby administrujące  nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu, jak też usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Należy pamiętać, że usunięty śnieg i lód leżący na krawędzi chodnika nie może utrudniać ruchu pieszych oraz nie może być zgarniany bezpośrednio z chodników na jezdnię. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników np. piaskiem. Należy pamiętać o usuwaniu z dachów i gzymsów budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sopli i nawisów śnieżnych tuż po ich powstaniu. Obowiązki te reguluje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice.

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry