Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version

Dla mieszkańców

dEFvTbKm-_HZng3FtMKfQOk9rrMocHGmW7PHdlM3NM3Ic61JZbZScBF3O6Lcu49l5c0i2lOoJHf9-FsW9fASyg

HPqKkvPPRHKxNP8idmvbPGBC_lh_T90teC6v-AG5SyjIc61JZbZScBF3O6Lcu49l5c0i2lOoJHf9-FsW9fASyg

HpbKvv1GOr7DWLnTJy503WJuTBntNZs7C7DNDDjz8AzIc61JZbZScBF3O6Lcu49l5c0i2lOoJHf9-FsW9fASyg

aY2NvHXmwO1_5o3U4et3HaD9zDJQb_wNhE4YgcpujJrIc61JZbZScBF3O6Lcu49l5c0i2lOoJHf9-FsW9fASyg

vpRl0AFYafGhPn7BMmwvY1m_pkFoNXZHf3z6SXw6irvIc61JZbZScBF3O6Lcu49l5c0i2lOoJHf9-FsW9fASyg

_BHjOnH_9DChrUdPcXeoWNp0CHxUNSqtZsQRldWI3afIc61JZbZScBF3O6Lcu49l5c0i2lOoJHf9-FsW9fASyg

Zimowe obowiązki

W związku z intensywnymi opadami śniegu straż miejska przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości.

Właściciele, zarządcy oraz inne osoby administrujące  nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu, jak też usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Należy pamiętać, że usunięty śnieg i lód leżący na krawędzi chodnika nie może utrudniać ruchu pieszych oraz nie może być zgarniany bezpośrednio z chodników na jezdnię. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników np. piaskiem. Należy pamiętać o usuwaniu z dachów i gzymsów budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sopli i nawisów śnieżnych tuż po ich powstaniu. Obowiązki te reguluje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice.

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry