Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version

Z bajką bezpieczniej

Zdjęcia książeczek dla dzieci

Katowicka Straż Miejska realizuje autorski program profilaktyczny "Z bajką bezpieczniej", który jest częścią Miejskiego Programu „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”. Program adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz najmłodszych uczniów szkół podstawowych z etapu zintegrowanej edukacji i ma na celu kształtowanie umiejętności poprawnych zachowań prospołecznych, kształtowanie czujności dzieci wobec sytuacji nowych i nieznanych oraz budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych opartych na manipulacji i fałszu.

Podstawowym środkiem dydaktycznym zastosowanym w programie jest zbiór bajek znanych polskich poetów, które służą jako metafora do zobrazowania różnych sytuacji, z jakimi dziecko może mieć do czynienia. W chwili obecnej strażnicy realizują treści programowe w oparciu o pięć bajek:

1.

Koza, kózka i wilk (A. Mickiewicz)

problematyka: kontaktów
z osobami obcymi, ograniczonego zaufania wobec nieznajomych

2.

Kruk i lis (I. Krasicki) 

3.

Przyjaciele (A. Mickiewicz)

relacje i więzi międzyludzkie, odpowiedzialność za innych

4.

Paweł i Gaweł (A. Fredro)

problematyka: kontaktów interpersonalnych, zakłócania porządku publicznego; umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

5.

Przyjaciele (I. Krasicki)

relacje i więzi międzyludzkie, problem empatii, przyjaźni i odpowiedzialności,

Program „Z bajką bezpieczniej” realizowany jest w placówkach oświatowych bezpośrednio przez funkcjonariuszy Zespołu Prewencji i Profilaktyki Społecznejj. Dla każdej bajki przygotowane zostały odrębne scenariusze zajęć, w których dzieci zapoznają się z ich treścią – bajki recytują aktorzy teatru Stanisława Wyspiańskiego. Najmłodsi uczestniczą aktywnie w inscenizacjach dramowych, wcielając się w role poszczególnych postaci mają znakomitą okazję przeżywania emocji, a w konsekwencji kształtowania postaw i zachowań oczekiwanych społecznie.

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry