do góry

Dla mieszkańców

oojhbSEU7r07K5fjYvOjBbuLr_9u5HlUODcU-f-n8LwuqFmsm8Kt_w9xkAfKV1mw1SJsA7gkIHqSuDuEE8TlJw

LNP-EwOWOgm72DNiaMtq7tCtVb36a4uhN7tueV8v6v8uqFmsm8Kt_w9xkAfKV1mw1SJsA7gkIHqSuDuEE8TlJw

ooAEcJOn1Gh_W1aFoMZgMHRFrFORuYx7a3WqHQjMEHwuqFmsm8Kt_w9xkAfKV1mw1SJsA7gkIHqSuDuEE8TlJw

UUxv-3Xyrrwrdu1vJkLEC4fAg5EMVkyZo7gNQ-GZSnIuqFmsm8Kt_w9xkAfKV1mw1SJsA7gkIHqSuDuEE8TlJw

MD2sVBYAQ2E9z3AALetVnnEJ5nXggwts16Zxgb33gnEuqFmsm8Kt_w9xkAfKV1mw1SJsA7gkIHqSuDuEE8TlJw

08V7num6gNah_E78DuFVp1nXhN0I246QXqCINuSjWxQuqFmsm8Kt_w9xkAfKV1mw1SJsA7gkIHqSuDuEE8TlJw

Referat Śródmieście

Zastępca Kierownika – Klaudiusz Kuźnicki

Przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach, ul. Żelazna 18, pokój nr 206.

Telefon: +48 32 494 02 70

e-mail: klaudiusz.kuznicki@katowice.eu

Numer obszaru działania

Granice obszaru działania

Stanowisko, imię i nazwisko

strażnika dzielnicowego

I

ul. Grundmana/ obie strony/, ul. Goeppert-Mayer/obie strony/, ul. Chorzowska/strona południowa od osi jezdni/, ul. Sokolska/część zachodnia od osi jezdni/, Plac Wolności/część zachodnia/, ul. Sądowa/obie strony północnego fragmentu/ - tory PKP/wschodnia część od osi torowiska/

strażnik

Iwona Macioł

II

ul. Sokolska/strona wschodnia/, Plac Wolności/część wschodnia/, ul. Sądowa/obie strony fragmentu południowego/, ul. Chorzowska/strona południowa/, Rondo Ziętka/część zachodnia/, Al. Korfantego/strona zachodnia/, Rynek/strona zachodnia/, ul. Pocztowa/strona zachodnia/, dworzec główny PKP/strona północna/.

strażnik

Łukasz Kańtoch

III

Al. Korfantego/strona wschodnia/, Rondo Ziętka/strona wschodnia/, Al. Roździeńskiego/strona południowa/, ul. Murckowska/strona zachodnia/, rzeka Rawa/północny brzeg/ ul. Moniuszki/strona południowa/.

młodszy strażnik

Marta Sielska

IV

ul. Pocztowa/strona wschodnia/, Rynek/strona wschodnia/, ul. Moniuszki/strona północna/, rzeka Rawa/brzeg południowy/, ul. Szkolna/strona zachodnia/, ul. Stanisława/strona zachodnia/, tory PKP/część północna/.

młodszy strażnik

Tomasz Kowolik

V

ul. Stanisława/strona wschodnia/, ul. Szkolna/strona wschodnia/, rzeka Rawa/brzeg południowy/, ul. Górnicza/strona zachodnia/, ul. Damrota/strona zachodnia do wiaduktu z torami PKP/, tory PKP/strona północna/.

młodszy strażnik

Tomasz Kowolik

VI

ul. Damrota/strona wschodnia do wiaduktu z torami PKP/, ul. Górnicza/strona wschodnia/, rzeka Rawa/brzeg południowy/, ul. Murckowska/strona wschodnia do skrzyżowania z torami PKP/, tory PKP/część północna torowiska/.

młodszy strażnik

Marta Sielska

VII

tory PKP od dworca głównego w kierunku Brynowa/strona wschodnia/, ul. Kochłowicka/strona północna/, Rondo Maczka/zachodnia strona części północnej/, ul. Mikołowska/strona zachodnia/.

 młodszy strażnik

Marta Sielska

VIII

Rondo Maczka/wschodnia strona części północnej/, ul. Mikołowska/strona wschodnia/, dworzec główny PKP/część południowa/, ul. Kościuszki/strona zachodnia/, ul. Górnośląska/strona północna/.

strażnik

Krystian Nowak

IX

ul. Kościuszki/strona wschodnia/, tory PKP/strona południowa/, ul. Francuska/strona zachodnia/, ul. Górnośląska/strona północna/.

inspektor

Grzegorz Machura

X

ul. Francuska/strona wschodnia/, tory PKP, ul. Murckowska/strona zachodnia/, ul. Górnośląska/strona północna/.

inspektor

Grzegorz Machura

XI

ul. Młyńska.

obsługa w systemie zmianowym

 

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla