do góry

Dla mieszkańców

irEvEXykiGfNt56-iaZU0TJWMLoG1DApUqGf9UV7vdj4DoNQqGLlLz6UBJezh4IhAXtahi_tIflmWWEIK4_xhw

5vFQ9j1IP2mqxwBdaUb9jPwMcwJfTGBOCU9lYgkAefv4DoNQqGLlLz6UBJezh4IhAXtahi_tIflmWWEIK4_xhw

7x7vU_Z1HYN1rtj7LpM-dWnTzK49B7g8F7JUl0__2EX4DoNQqGLlLz6UBJezh4IhAXtahi_tIflmWWEIK4_xhw

v5_iYK9FAkrjy37YB0a5cGfq1dqgfiQmvV4d2FUWtF34DoNQqGLlLz6UBJezh4IhAXtahi_tIflmWWEIK4_xhw

oo5mwaouITOH8QuNn2pzMhyQ1V7GrFnDjRH6f44q0yj4DoNQqGLlLz6UBJezh4IhAXtahi_tIflmWWEIK4_xhw

goRn8B5IHp8btEc-KL1wYIrN5s8milTidfKw-feWUb34DoNQqGLlLz6UBJezh4IhAXtahi_tIflmWWEIK4_xhw

Referat Południe

Kierownik - Józef Barański

Przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach, ul. Żelazna 18, pokój nr 202.

Telefon: +48 32 494 02 60

e-mail: jozef.baranski@katowice.eu

Nazwa obszaru działania

Granice obszaru działania

Stanowisko, imię i nazwisko strażnika dzielnicowego

Brynów os. Zgrzebnioka– Muchowiec

Zachodnia strona od osi jezdni ul. Pszczyńskiej na odcinku od Al. Górnośląskiej do terenów zielonych poniżej Parku KWK Staszic i Stawu Barbara w linii prostej przez tereny leśne do ul. Kolejowej-północna strona od osi jezdni do ul. Brynowskiej-wschodnia strona do ul. Mikołowskiej-wschodnia strona od osi jezdni do Al. Górnośląskiej-strona południowa od osi jezdni wraz z Rondem Mikołowskim.


młodszy specjalista

Magdalena Sokołowska

Załęska Hałda - Brynów

Strona zachodnia od osi jezdni ulicy Brynowskiej od skrzyżowania z ul. Kolejową i Mikołowską do autostrady A4-strona południowa od osi jezdni do granic miasta z Chorzowem do skrzyżowania granic Katowic, Rudy Śl. i Chorzowa następnie wzdłuż torów PKP północna strona od środka torowiska w kierunku stacji Katowice Ligota następnie ul. Kolejową-strona północna od osi jezdni do skrzyżowania z ul. Brynowską.

strażnik

Marek Wilk

Ligota

Południowa strona torów PKP od środka torowiska na odcinku od ul. Kijowskiej w kierunku stacji K-ce Ligota następnie południowa strona od osi jezdni ul. Kolejowej do skrzyżowania z ul. Brynowską i Kościuszki, zachodnia strona od osi jezdni ul. Kościuszki do ul. Śląskiej-jej południowa strona od osi jezdni, ulice Medyków i Kijowska – wschodnie strony od osi jezdni.

młodszy inspektor

Aleksander Drozdek

Panewniki

Południowa strona torów PKP od środka torowiska na odcinku od ul. Kijowskiej do granic miasta z Rudą Śl. wzdłuż ul. Wybickiego następnie wzdłuż granic miasta z Rudą Śl. i pow. mikołowskim do ul. Kościuszki-strona północna od osi jezdni do ul. Śląskiej-północna strona od osi jezdni i zachodnia strona od osi jezdni ulic Medyków i Kijowskiej.

młodszy inspektor

Aleksander Drozdek

Ochojec

Obszar terenów zielonych od ul. Pszczyńskiej poniżej Parku KWK Staszic i Stawu Barbara i w linii prostej przez tereny leśne przecinając Szlak Górnictwa Górnośląskiego do ul. Kolejowej-południowa strona od osi jezdni do ul. Kościuszki, do rzeki Ślepiotki następnie na wschód wzdłuż rzeki do ul. Gen. Waltera Jankego do ul. Ziołowej-południowa strona od osi jezdni, wzdłuż rzeki Ślepiotki do granic Rezerwatu Florystycznego Ochojec-jego południową granicą wraz z nim i dalej wzdłuż rzeki Ślepiotki do ul. Tartacznej i następnie przez tereny zielone w linii prostej do ul. Pszczyńskiej poniżej Parku KWK Staszic po obrzeżach osiedla Murcki.

specjalista

Beata Pikuła

Piotrowice

 

Od południowego krańca Rezerwatu florystycznego Ochojec jego południową granicą w kierunku ul. Zakątek i południowym brzegiem rzeki Ślepiotki do ul. Ziołowej-południowa strona od osi jezdni i dalej ciekiem wodnym do ul. Kościuszki i jej wschodnią stroną od osi jezdni do szlaku turystycznego, następnie w linii prostej przez tereny zielone do skrzyżowania ul. ks. Wilczewskiego, Dziewanny i dalej do ul. Bażantów i jej północna strona od osi jezdni i dalej przez tereny zielone w linii prostej do Rezerwatu Florystycznego Ochojec.

młodszy specjalista

 Tadeusz Ruda

Murcki

Od ul. Pszczyńskiej poniżej Parku KWK Staszic południowy obszar lasów wraz z dzielnicą Murcki-w linii prostej do ul. Tartacznej, następnie południowy brzeg rzeki Ślepiotki do południowego krańca granic Rezerwatu Florystycznego Ochojec następnie w linii prostej przez lasy do ul. Tymiankowej-wschodnia strona od osi jezdni do skrzyżowania z ul. Kałuży i dalej przez las do torów PKP na północno – wschodnim skraju terenów przemysłowych KWK Murcki i wzdłuż cieku wodnego przez las do ul. Bielskiej-zachodnia strona od osi jezdni od granicy z Tychami na północ.

starszy strażnik

Monika Strzelec

 Kostuchna

Południowa strona ul. Bażantów od osi jezdni od skrzyżowania z ul. Dziewanny i ks. Wilczewskiego aż do jej końca, a następnie terenami zielonymi do ul. Tymiankowej i jej zachodnią stroną od osi jezdni do ul. Kałuży i dalej terenami zielonymi przez las do torów PKP na północno – wschodnim skraju terenów przemysłowych KWK Murcki i wzdłuż cieku wodnego przez las do granicy Katowic z Tychami następnie drogami leśnymi przecinając ul. Saską do ul. Okrąglicy i ul. Marzanny – ich północne strony od osi jezdni, następnie przez łąki do ul. Słoneczników i jej wschodnią stroną od osi jezdni przez ul. Bukszpanową do skrzyżowania z ul. Bażantów, Dziewanny i Wilczewskiego.

 

starszy strażnik

Monika Strzelec

Podlesie

Granicą miasta z Tychami i pow. mikołowskim do ul. Kaskady i jej południową stroną do ul. Uniczowskiej- wschodnią stroną od osi jezdni do ul. Słonecznikowej następnie w linii prostej przez łąki do ul. Marzanny i Okrąglicy ich południowe strony i na końcu ul. Okrąglicy w linii prostej przez lasy przecinając ul. Saską do granicy Katowic z Tychami.

specjalista

Beata Pikuła

Zarzecze

Granicą miasta Katowice z pow. mikołowskim na odcinku od ul. Kaskady do ul. Kościuszki i jej południowa strona od osi jezdni do szlaku turystycznego na wysokości ul. Gen. Jankego następnie w linii prostej przez tereny zielone do skrzyżowania ul. ks. Wilczewskiego i Dziewanny następnie ul. Bukszpanową i Słonecznikową aż do ul. Uniczowskiej – ich zachodnie strony od osi jezdni do ul. Kaskady i jej północna str. do granic miasta z pow. mikołowskim.

 

młodszy specjalista

 Tadeusz Ruda

 

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla