Straż Miejska w Katowicach- strona główna
 • język migowy
 • english version

Dla mieszkańców

ur-LIBXZPKkRzOP2HOxHjcGyDemBanhnw8GVJnqEqJzOxxUl7DK88mflhIzFMdRjmYymxULSLNiPuVLOUNB8eA

gq5MStVUisKQqh5CWWRUPeOzK8-nbZrEdAvJniI7FPTOxxUl7DK88mflhIzFMdRjmYymxULSLNiPuVLOUNB8eA

W7I3c5ZPzRO3g2HjhN4cpwCjZOqC0tc6rfptL15WMVnOxxUl7DK88mflhIzFMdRjmYymxULSLNiPuVLOUNB8eA

pgU12_MrhWWIU3xiSSH-FvALFO7W-ZhN7a96hRUqArXOxxUl7DK88mflhIzFMdRjmYymxULSLNiPuVLOUNB8eA

ttHiY_QfVh3Ay-9P3K6upHQ_Xx4EatRDUZax499uytbOxxUl7DK88mflhIzFMdRjmYymxULSLNiPuVLOUNB8eA

I4gvdjwZl7Gi4wypWaT88frra_DK0ZpliC9PzkzccivOxxUl7DK88mflhIzFMdRjmYymxULSLNiPuVLOUNB8eA

Place zabaw i kąpieliska

Ku uciesze naszych najmłodszych mieszkańców i ich rodziców w wielu punktach Katowic powstają - z inicjatywy różnych instytucji i społeczności lokalnych - nowe, kolorowe i bezpieczne place zabaw dla dzieci. Oczywiście najważniejsza z punktu widzenia dzieci jest sielankowa i beztroska zabawa. Warunkiem tego jest dbałość o bezpieczeństwo pociech, ale również stosowne zachowanie się w takich miejscach nas - dorosłych - o czym niestety, nie wszyscy chcą pamiętać.

Zasady bezpieczeństwa na placach zabaw i kąpieliskach

Na terenie placów zabaw i miejskich kąpielisk obowiązują regulaminy ustanowione specjalnie dla tego typu miejsc. Ponadto przepisy poszczególnych ustaw oraz przepisy prawa miejscowego wyznaczają normy naszego zachowania, a ewentualne sankcje za nieprzestrzeganie prawa przewiduje kodeks wykroczeń.

Obiekty rekreacyjne mają służyć wszystkim chcącym wypoczywać, dlatego też powinniśmy starać się, by zabawa i odpoczynek były bezpieczne i niezakłócane wypadkami wynikającymi z nieprzemyślanych zachowań. Pamiętajmy przede wszystkim, że DZIECI POWINNY PRZEBYWAĆ ZAWSZE POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH, a korzystanie z wszelkich urządzeń powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem. Natomiast wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłaszać zarządcy placu zabaw bądź ratownikowi na basenie, gdyż tylko w ten sposób możemy uchronić nasze dzieci przed niepotrzebnymi wypadkami.

Dodatkowo dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku i ładu na terenie obiektów rekreacyjnych obowiązuje szereg zasad, których przestrzeganie egzekwują między innymi funkcjonariusze Straży Miejskiej:

 1. Osoby przebywające na ich terenie zobowiązane są do zachowania czystości, a więc wszystkie śmieci powinny trafiać do koszy;
 2. Zabrania się pod karą grzywny posługiwania się słownictwem powszechnie uznawanym za wulgarne.
 3. Na terenie placów zabaw oraz kąpielisk miejskich obowiązuje zakaz spożywania alkoholu pod groźbą surowych kar w postaci grzywien, a nawet skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu;
 4. Place zabaw stanowią strefy wolne od dymu tytoniowego w związku z czym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia na ich obszarze;
 5. Zabrania się wprowadzania psów do piaskownic oraz na wydzielone place zabaw dla dzieci i kąpieliska ze względów higienicznych i bezpieczeństwa;
 6. Zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów na tereny rekreacyjne i pozostawiania ich tam;
 7. Zabrania się zachowań ryzykownych takich jak: wchodzenie na górne elementy konstrukcyjne urządzeń (huśtawek, drabinek czy też dachy innych konstrukcji), korzystanie z huśtawek bądź tzw. "ważek" przez więcej niż jedną osobę na jedno miejsce,.

Na terenie miejskich kąpielisk obowiązuje nas dodatkowo wiele szczególnych zasad bezpieczeństwa, które mogą ustrzec nas od tragicznych w skutkach wypadków:

 1. Osoby korzystające z kąpieliska są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania poleceń ratownika;
 2. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby natychmiastowe powiadomienie ratownika o niebezpieczeństwie;
 3. Zabrania się kąpieli osobom pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, osoby takie będą usuwane z terenu kąpieliska;
 4. Zabrania się skakania do wody bez zgody ratownika;
 5. Zabrania się popychania, wrzucania innych osób do wody i biegania po pomostach.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze  i naszych pociech zależy w dużej mierze od nas samych, a nakazane środki ostrożności mają przede wszystkim uchronić przed tragicznymi skutkami wypadków. Nie zapominajmy też, że zauważone nieprawidłowości można zgłaszać do Straży Miejskiej całą dobę pod bezpłatnym numerem telefonu 986.

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry