Straż Miejska w Katowicach- strona główna
 • język migowy
 • english version

Place zabaw i kąpieliska

Ku uciesze naszych najmłodszych mieszkańców i ich rodziców w wielu punktach Katowic powstają - z inicjatywy różnych instytucji i społeczności lokalnych - nowe, kolorowe i bezpieczne place zabaw dla dzieci. Oczywiście najważniejsza z punktu widzenia dzieci jest sielankowa i beztroska zabawa. Warunkiem tego jest dbałość o bezpieczeństwo pociech, ale również stosowne zachowanie się w takich miejscach nas - dorosłych - o czym niestety, nie wszyscy chcą pamiętać.

Zasady bezpieczeństwa na placach zabaw i kąpieliskach

Na terenie placów zabaw i miejskich kąpielisk obowiązują regulaminy ustanowione specjalnie dla tego typu miejsc. Ponadto przepisy poszczególnych ustaw oraz przepisy prawa miejscowego wyznaczają normy naszego zachowania, a ewentualne sankcje za nieprzestrzeganie prawa przewiduje kodeks wykroczeń.

Obiekty rekreacyjne mają służyć wszystkim chcącym wypoczywać, dlatego też powinniśmy starać się, by zabawa i odpoczynek były bezpieczne i niezakłócane wypadkami wynikającymi z nieprzemyślanych zachowań. Pamiętajmy przede wszystkim, że DZIECI POWINNY PRZEBYWAĆ ZAWSZE POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH, a korzystanie z wszelkich urządzeń powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem. Natomiast wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłaszać zarządcy placu zabaw bądź ratownikowi na basenie, gdyż tylko w ten sposób możemy uchronić nasze dzieci przed niepotrzebnymi wypadkami.

Dodatkowo dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku i ładu na terenie obiektów rekreacyjnych obowiązuje szereg zasad, których przestrzeganie egzekwują między innymi funkcjonariusze Straży Miejskiej:

 1. Osoby przebywające na ich terenie zobowiązane są do zachowania czystości, a więc wszystkie śmieci powinny trafiać do koszy;
 2. Zabrania się pod karą grzywny posługiwania się słownictwem powszechnie uznawanym za wulgarne.
 3. Na terenie placów zabaw oraz kąpielisk miejskich obowiązuje zakaz spożywania alkoholu pod groźbą surowych kar w postaci grzywien, a nawet skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu;
 4. Place zabaw stanowią strefy wolne od dymu tytoniowego w związku z czym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia na ich obszarze;
 5. Zabrania się wprowadzania psów do piaskownic oraz na wydzielone place zabaw dla dzieci i kąpieliska ze względów higienicznych i bezpieczeństwa;
 6. Zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów na tereny rekreacyjne i pozostawiania ich tam;
 7. Zabrania się zachowań ryzykownych takich jak: wchodzenie na górne elementy konstrukcyjne urządzeń (huśtawek, drabinek, czy też dachy innych konstrukcji), korzystanie z huśtawek bądź tzw. "ważek" przez więcej niż jedną osobę na jedno miejsce,.

Na terenie miejskich kąpielisk obowiązuje nas dodatkowo wiele szczególnych zasad bezpieczeństwa, które mogą ustrzec nas od tragicznych w skutkach wypadków:

 1. Osoby korzystające z kąpieliska są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania poleceń ratownika;
 2. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby natychmiastowe powiadomienie ratownika o niebezpieczeństwie;
 3. Zabrania się kąpieli osobom pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, osoby takie będą usuwane z terenu kąpieliska;
 4. Zabrania się skakania do wody bez zgody ratownika;
 5. Zabrania się popychania, wrzucania innych osób do wody i biegania po pomostach.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze  i naszych pociech zależy w dużej mierze od nas samych, a nakazane środki ostrożności mają przede wszystkim uchronić przed tragicznymi skutkami wypadków. Nie zapominajmy też, że zauważone nieprawidłowości można zgłaszać do Straży Miejskiej całą dobę pod bezpłatnym numerem telefonu 986.

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry