Straż Miejska w Katowicach- strona główna
 • język migowy
 • english version
Strona główna / Dla mieszkańców / Zespołu Prewencji i Profilaktyki Społecznej

Zespołu Prewencji i Profilaktyki Społecznej

Działalność profilaktyczna Straży Miejskiej

Straż miejska wykonując swoje zadania zobligowana jest do prowadzenia działalności profilaktycznej. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (DZ. U. 97.123.779):

Do zadań straży miejskiej należy w szczególności (…) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Na tej podstawie Straż Miejska w Katowicach od wielu lat prowadzi szeroką działalność profilaktyczną. W tym obszarze najbardziej aktywny jest Zespół Prewencji  i Profilaktyki Społecznej, który jest inicjatorem szeregu działań w tym zakresie, ukierunkowanych na edukację dzieci i młodzieży naszego miasta. W ramach współpracy utrzymujemy stały kontakt z dyrektorami, pedagogami, psychologami i wychowawcami placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych jak również organizujemy spotkania z rodzicami i opiekunami. Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektów oświatowych, wyeliminowanie i przeciwdziałanie przejawom demoralizacji, przemocy oraz zapobieganie popełnieniu czynów karalnych poprzez proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i eliminowanie zachowań ryzykownych.

Nasze działania opierają się na organizowaniu spotkań i prowadzeniu prelekcji tematycznie dobranymi dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, ich poziomu edukacji i możliwości psychofizycznych w zakresie zagadnień dotyczących przestrzegania porządku publicznego i współżycia społecznego, także zapobiegania:

 1. zagrożeniom w ruchu drogowym poprzez zaznajomienie dzieci i młodzieży z przepisami kodeksu drogowego tj:
  • prawidłowe przechodzenie przez jezdnie,
  • sygnalizacja świetlna i znaki drogowe,
  • bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły,
  • zasady ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy na rowerze, motorze i motocyklu.
 2. zagrożeniom jakie można napotkać w życiu codziennym (na terenie przedszkola, szkoły, na podwórku, w trakcie wypoczynku), w tym;
  • zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
  • bezpieczne formy spędzania wolnego czasu w okresie zimowym,
  • krzewienie kontrolowanej nieufności dzieci w stosunku do osób nieznajomych,
 3. przejawom patologii społecznej (przemoc, agresja) w tym:
  • odpowiedzialność prawna osób nieletnich.

Szczegółowa oferta programowa Straży Miejskiej w Katowicach dla placówek oświatowych:

Adresaci

Propozycje profilaktyczne

Przedszkola

Z bajką bezpieczniej

Po drodze nam z LEGO

Mój przyjaciel Rex

I ja mogę zostać bohaterem

Nie truj, segreguj- myśl ekologicznie

Strażnik bezpiecznego zachowania:

* Poznajmy się,

* Bezpieczeństwo w domu,

* Bezpieczne wakacje,

* Bezpieczna zima/Bezpieczne ferie, 

Szkoły podstawowe

Klasy

0 - 3

Z bajką bezpieczniej

Po drodze nam z lego

Mój przyjaciel Rex

I ja mogę zostać bohaterem

Nie truj, segreguj- myśl ekologicznie

Strażnik bezpiecznego zachowania:

* Poznajmy się,

* Bezpieczeństwo w domu,

* Bezpieczne wakacje,

* Bezpieczna zima/ Bezpieczne ferie

* Bezpieczeństwo w kontaktach z obcymi

Klasy

4 - 5

Nie truj, segreguj - myśl ekologicznie

Bezpieczeństwo w sieci

Strażnik bezpiecznego zachowania:

* Bezpieczeństwo w kontaktach z osobami obcymi

* Bezpieczne wakacje

* Bezpieczne ferie/ Bezpieczna zima

* Spotkania interwencyjne na prośbę pedagogów

 

 

Klasy

6 -8

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Bezpieczeństwo w sieci

Szkoły ponadpodstawowe klasy 1

Odpowiedzialność prawna nieletnich

 

 

Katowicka Straż Miejska realizuje autorski program profilaktyczny "Z bajką bezpieczniej", który jest częścią Miejskiego Programu „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”.

Ważnym elementem prowadzonej profilaktyki jest zapoznawanie adresatów naszych programów z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Katowicach. W ramach realizowanych programów profilaktycznych przedstawiamy sposoby prawidłowego zachowania się w sytuacjach trudnych, zagrożeniach, jak również informujemy, gdzie należy szukać wszelkich form pomocy, których można oczekiwać od służb ratowniczych i pomocowych. Poza działalnością edukacyjną strażnicy Zespołu Prewencji i Profilaktyki Społecznej patrolują tereny katowickich placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Na terenie Katowic Straż Miejska jest organizatorem lub współorganizatorem imprez, festynów, konkursów i zabaw edukacyjno-rekreacyjnych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej utrzymują stałą współpracę z komórkami Urzędu Miasta Katowic oraz z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Baner "Informatyka dla katowickich placówek oświatowych"

Partnerzy

Logo Akademia Sztuk Pięknych Logo Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" Logo IMAX Katowice Logo Teatr Śląski

Nasze działania

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry