Straż Miejska w Katowicach- strona główna
 • język migowy
 • english version
Strona główna / Dla mieszkańców / Bezpieczeństwo i profilaktyka

Bezpieczeństwo i profilaktyka

Działalność profilaktyczna Straży Miejskiej

Straż miejska wykonując swoje zadania zobligowana jest do prowadzenia działalności profilaktycznej. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (DZ. U. 97.123.779):

Do zadań straży miejskiej należy w szczególności (…) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Na tej podstawie Straż Miejska w Katowicach od wielu lat prowadzi szeroką działalność profilaktyczną. W tym obszarze najbardziej aktywny jest Zespół Prewencji  i Profilaktyki Społecznej, który jest inicjatorem szeregu działań w tym zakresie, ukierunkowanych na edukację dzieci i młodzieży naszego miasta. W ramach współpracy utrzymujemy stały kontakt z dyrektorami, pedagogami, psychologami i wychowawcami placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych jak również organizujemy spotkania z rodzicami i opiekunami. Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektów oświatowych, wyeliminowanie i przeciwdziałanie przejawom demoralizacji, przemocy oraz zapobieganie popełnieniu czynów karalnych poprzez proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i eliminowanie zachowań ryzykownych.

Nasze działania opierają się na organizowaniu spotkań i prowadzeniu prelekcji tematycznie dobranymi dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, ich poziomu edukacji i możliwości psychofizycznych w zakresie zagadnień dotyczących przestrzegania porządku publicznego i współżycia społecznego, także zapobiegania:

 1. zagrożeniom w ruchu drogowym poprzez zaznajomienie dzieci i młodzieży z przepisami kodeksu drogowego tj:
  • prawidłowe przechodzenie przez jezdnie,
  • sygnalizacja świetlna i znaki drogowe,
  • bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły,
  • zasady ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy na rowerze, motorze i motocyklu.
 2. zagrożeniom jakie można napotkać w życiu codziennym (na terenie przedszkola, szkoły, na podwórku, w trakcie wypoczynku), w tym;
  • zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
  • bezpieczne formy spędzania wolnego czasu w okresie zimowym,
  • krzewienie kontrolowanej nieufności dzieci w stosunku do osób nieznajomych,
 3. przejawom patologii społecznej (przemoc, agresja) w tym:
  • odpowiedzialność prawna osób nieletnich.

Szczegółowa oferta programowa Straży Miejskiej w Katowicach dla placówek oświatowych:

Adresaci

Propozycje profilaktyczne

Przedszkola

Z bajką bezpieczniej

Po drodze nam z LEGO

Mój przyjaciel Rex

Nie truj, segreguj- myśl ekologicznie

Szkoły podstawowe

Klasy

0 - 3

Z bajką bezpieczniej

Mój przyjaciel Rex

Nie truj, segreguj- myśl ekologicznie

Strażnik bezpiecznego zachowania:

 • Poznajmy się
 • Bezpieczeństwo w domu
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczna zima/ ferie

Klasy

4 - 5

Strażnik bezpiecznego zachowania:

 • Bezpieczeństwo w kontaktach z osobami obcymi
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne ferie/Bezpieczna zima
 • Spotkania interwencyjne na prośbę pedagogów

Nie truj, segreguj- myśl ekologicznie

 

Klasy 6

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Bezpieczny czas wolny

Gimnazjum

Bezpieczny czas wolny

Szkoły ponadgimnazjalne

Odpowiedzialność prawna

Bezpieczny czas wolny

Katowicka Straż Miejska realizuje autorski program profilaktyczny "Z bajką bezpieczniej", który jest częścią Miejskiego Programu „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka/Bezpieczny Gimnazjalista”.

Ważnym elementem prowadzonej profilaktyki jest zapoznawanie adresatów naszych programów z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Katowicach. W ramach realizowanych programów profilaktycznych przedstawiamy sposoby prawidłowego zachowania się w sytuacjach trudnych, zagrożeniach, jak również informujemy gdzie należy szukać wszelkich form pomocy, których można oczekiwać od służb ratowniczych i pomocowych. Poza działalnością edukacyjną strażnicy Zespołu Prewencji Szkolnej patrolują teren katowickich placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych Na terenie Katowic Straż Miejska jest organizatorem lub współorganizatorem imprez, festynów, konkursów i zabaw edukacyjno-rekreacyjnych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej utrzymują stałą współpracę z komórkami Urzędu Miasta Katowic oraz z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Baner "Informatyka dla katowickich placówek oświatowych"

Partnerzy

Logo Akademia Sztuk Pięknych Logo Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" Logo IMAX Katowice Logo Teatr Śląski

Nasze działania

2022 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry