Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Dla mieszkańców / Często zadawane pytania

Dla mieszkańców

1ry00i8cbIrYPYRhuBNsrEAHfEdyyLXoXtSFWNHRWu09nOS8VVou_EQ5tGkPlhS8lyGeyDe_z3a8vuXq6efsSA

DH4xfb-73ZoPmD1MlRsrrbHsHegJhhhdopy0qgi8jnA9nOS8VVou_EQ5tGkPlhS8lyGeyDe_z3a8vuXq6efsSA

CA8uXOgUQesGFfAR751kX_qgyJxjfylrx0NiUwfKUuU9nOS8VVou_EQ5tGkPlhS8lyGeyDe_z3a8vuXq6efsSA

2E2buobOQbc_Xx6609JS4UBGaR6atS0po3pb6dOa4TQ9nOS8VVou_EQ5tGkPlhS8lyGeyDe_z3a8vuXq6efsSA

F8n6ptYpcYz4CjbQB9vu7me4DZu3FOCPokasMdvn6n49nOS8VVou_EQ5tGkPlhS8lyGeyDe_z3a8vuXq6efsSA

wIsRoLkz9ELX9OuMA-wt_eTSMsR5W5IOMqoMp2Rzxxs9nOS8VVou_EQ5tGkPlhS8lyGeyDe_z3a8vuXq6efsSA

Często zadawane pytania

Na podstawie jakich przepisów prawnych Straż Miejska może karać za brak czytelnego oznakowania budynków numerami porządkowymi?

2018-01-15, Poniedziałek

Straż Miejska w przypadku braku czytelnego oznakowania budynków nr porządkowymi podejmuje interwencję na podstawie art. 64 Kodeksu Wykroczeń:

  • § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości,nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
  • § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Właściciel (zarządca, administrator) nieruchomości jest zobowiązany do umieszczenia w odpowiednim miejscu oraz utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym posesji. Za brak numeru porządkowego nieruchomości strażnik może ukarać mandatem.

lista aktualności

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry