Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Dla mieszkańców / Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Jakie obowiązki ma właściciel psa?

2018-01-15, Poniedziałek

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice dotyczącą utrzymania czystości i porządku w gminie osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

UCHWAŁA NR XLVII/871/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice

Rozdział 6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
§ 17. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 18. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
1) sprawowanie skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
2) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów przewodników lub psów-opiekunów.
§ 19. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w budynkach i lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
§ 20. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom.

lista aktualności

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry