Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Dla mieszkańców / Często zadawane pytania

Dla mieszkańców

1ry00i8cbIrYPYRhuBNsrEAHfEdyyLXoXtSFWNHRWu09nOS8VVou_EQ5tGkPlhS8lyGeyDe_z3a8vuXq6efsSA

DH4xfb-73ZoPmD1MlRsrrbHsHegJhhhdopy0qgi8jnA9nOS8VVou_EQ5tGkPlhS8lyGeyDe_z3a8vuXq6efsSA

CA8uXOgUQesGFfAR751kX_qgyJxjfylrx0NiUwfKUuU9nOS8VVou_EQ5tGkPlhS8lyGeyDe_z3a8vuXq6efsSA

2E2buobOQbc_Xx6609JS4UBGaR6atS0po3pb6dOa4TQ9nOS8VVou_EQ5tGkPlhS8lyGeyDe_z3a8vuXq6efsSA

F8n6ptYpcYz4CjbQB9vu7me4DZu3FOCPokasMdvn6n49nOS8VVou_EQ5tGkPlhS8lyGeyDe_z3a8vuXq6efsSA

wIsRoLkz9ELX9OuMA-wt_eTSMsR5W5IOMqoMp2Rzxxs9nOS8VVou_EQ5tGkPlhS8lyGeyDe_z3a8vuXq6efsSA

Często zadawane pytania

W jakich przypadkach można odholować pojazd lub założyć blokadę

W jakich przypadkach można odholować pojazd lub założyć blokadę

15 - sty
2018

Jeżeli zaparkujemy samochód w miejscu, w którym jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu albo pozostawimy pojazd nieoznakowany kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla auta osoby niepełnosprawnej nasz samochód może zostać odholowany.

Jakie obowiązki ma właściciel psa?

Jakie obowiązki ma właściciel psa?

15 - sty
2018

godnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice dotyczącą utrzymania czystości i porządku w gminie osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego

Na podstawie jakich przepisów prawnych Straż Miejska może karać za brak czytelnego oznakowania budynków numerami porządkowymi?

Na podstawie jakich przepisów prawnych Straż Miejska może karać za brak czytelnego oznakowania budynków numerami porządkowymi?

15 - sty
2018

Straż Miejska w przypadku braku czytelnego oznakowania budynków nr porządkowymi podejmuje interwencję na podstawie art. 64 Kodeksu Wykroczeń:

Kto może anulować mandat karny?

Kto może anulować mandat karny?

15 - sty
2018

Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru, czyli podpisania i przyjęcia go przez ukaranego (art. 98 § 3 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia). Mandat karny gotówkowy staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył (art. 98 § 2 kpow).

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry