Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

Ścieki trafiały do Rawy

2012-07-04, Środa

Nielegalne przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe czy odprowadzenie ścieków do wód gruntowych to tylko niektóre „wyczyny” właścicieli posesji. Tego typu zachowania powodują znaczne zanieczyszczenia środowiska naturalnego, dlatego też za takie wykroczenia grozi wysoka kara grzywny. Mimo to wciąż nie brakuje osób, które w ten sposób pozbywają się swoich nieczystości. 3 lipca br. funkcjonariusze z Zespołu ds. Komunalnych katowickiej Straży Miejskiej dzięki ścisłej współpracy z Katowickimi Wodociągami S.A wykryli tego typu proceder. Z domu wielorodzinnego, będącego w zasobach jednej z katowickich spółdzielni mieszkaniowych, znajdującego się w dzielnicy Szopienice nielegalnie pozbywano się nieczystości ciekłych. Wykorzystując prowizoryczne odpływy ścieki zamiast trafiać do kanalizacji miejskiej wylewały się wprost do rzeki Rawa. W wyniku kontroli nieruchomości okazało się, że zarządca chcąc obniżyć koszty za opróżnianie szamba, odprowadza nieczystości ciekłe do rzeki Rawy. Nielegalny proceder funkcjonariusze wykryli dzięki zadymiarce, specjalistycznym  urządzeniu  do kontroli przyłączy kanalizacyjnych. Strażnicy miejscy nałożyli mandat karny na jedną z dużych spółdzielni mieszkaniowych z terenu miasta Katowice, która jest zarządcą tej nieruchomości. Nakazano również usunięcie nielegalnego odpływu oraz zaprzestania tego procederu. Przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do legalnego wywozu nieczystości i posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających, że ilość pobranej wody pokrywa się z ilością oddanych ścieków. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinno odbywać się w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kto nie podporządkuje się przepisom, będzie musiał liczyć się z mandatem.

lista aktualności

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry