Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

Zgłoszenie wykroczenie do Straży Miejskiej w Katowicach

2022-08-22, Poniedziałek

Zgłoszenie wykroczenie do Straży Miejskiej w Katowicach

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • Telefonicznie, dzwoniąc pod nr 986, przyjmujący zgłoszenie zweryfikuje twoje informacje i w zależności od sytuacji podejmie interwencję poprzez skierowanie na miejsce patrolu w celu potwierdzenia zgłoszenia i przeprowadzenia czynności w sprawie.  Interwencje można zgłosić anonimowo.

  • Samodzielnie sporządzić zawiadomienie o wykroczeniu i przesłać je pocztą, wysłać mejlem na adres: interwencje@katowice.eu lub złożyć osobiście w jednostce Straży Miejskiej w Katowicach przy ul. Żelaznej 18. Aby twoje zawiadomienie było kompletne, czyli stanowiło podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie, powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

oznaczenie organu, do którego jest skierowane (jednostki straży miejskiej wraz z adresem);

− imię, nazwisko oraz adres do korespondencji zgłaszającego;

− opis sprawy, której dotyczy zawiadomienie (wskazanie daty, miejsca, czasu popełnionego wykroczenia, opis wykroczenia - sposób i okoliczności, ewentualnie wysokość poniesionej szkody);

Do zawiadomienia o wykroczeniu może być dołączony materiał dowodowy zebrany w sprawie np. dokumentacja zdjęciowa obrazująca fakt popełnienia wykroczenia. 

  • Zgłosić się do jednostki Straży Miejskiej i ustnie złożyć zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. Wtedy twoje zeznanie zostanie spisane do protokołu przez funkcjonariusza Straży Miejskiej. Podczas spotkania strażnik poinformuje Cię o przysługujących Ci prawach i obowiązkach. Do protokołu również możesz dodać swój materiał dowodowy.

Zgłaszający może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, jeśli w jego zawiadomieniu zabrakło jakiś istotnych szczegółów. Może również otrzymać wezwanie do złożenia zeznań
w charakterze świadka w wypadku wystąpienia wątpliwości dot. popełnionego wykroczenia lub braku istotnych elementów w złożonym zawiadomieniu, o których mowa wyżej.

lista aktualności

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry