Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Straż miejska kontroluje paleniska - służba w czasie epidemii

2020-11-24, Wtorek
 

Straż miejska na bieżąco dostosowuje  swoje działania, ze względu na zmieniające się przepisy. Strażnicy miejscy w Katowicach reagują na zgłoszenia mieszkańców – paleniska są kontrolowane z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych obowiązujących w czasie epidemii.

 

Od początku października strażnicy z Zespołu Ochrony Środowiska przeprowadzili 175 kontroli palenisk – w czterech przypadkach ujawniono nieprawidłowości, a osoby za nie odpowiedzialne zostały ukarane 4 mandatami na łączną kwotę 500 złotych. Od początku roku kontroli tych było 938. W 18 przypadkach stwierdzono nieorawidłowości. 14 osób ukarano mandatami na łączną kwote 2300 złotych, 4 osoby zostały pouczone.

 

Niezależnie od powyższych działań związanych z fizycznym wejściem na teren nieruchomości z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych w czasie epidemii  i realizacją decyzją Wojewody Śląskiego 0 ograniczeniu kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych, wynikających z Planu działań krótkoterminowych określonych w „Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego”, uchwalonym przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. katowiccy strażnicy miejscy wspólnie z pracownikami firmy FlyTronic przeprowadzą monitoring powietrza na obszarze Katowic z użyciem drona z głowicą pomiarową.

 

Straż miejska prowadzi również kontrolę wyników  stanu powietrza  przy wykorzystaniu sytemu czujników AWAIR. W przypadku przekroczenia stanu/wskazania największego stężenia powyżej normy, na dany obszar Katowic niezwłocznie kierowane są patrole, w celu przeprowadzenia kontroli i oględzin.

 

Każdorazowo w trakcie kontroli strażnicy przekazują  właścicielom nieruchomości informacje dotyczące ograniczenia tzw. niskiej emisji poprzez uzyskanie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania oraz zainstalowania odnawialnych źródeł energii, a także obowiązku wymiany starego pieca grzewczego tzw. „kopciucha” na nowy klasy 5.

 

Od początku roku przeprowadziliśmy ponad 21 tysięcy interwencji m.in: ponad 2400 dotyczyło ochrony środowiska i gospodarki odpadami, prawie 3000 związanych z zakłóceniem porządku publicznego i ponad 9 tysięcy związanych z nieprawidłowościami w ruchu drogowym. Z ulic Katowic odholowaliśmy ponad 100 wraków.

 

Przez cały czas pamiętamy o osobach  trudnej sytuacji życiowej. Przeprowadziliśmy ponad 800 interwencji wobec osób bezdomnych. Schroniska, noclegowanie lub izba wytrzeźwień – to miejsca, do których funkcjonariusze najczęściej przewożą osoby bezdomne potrzebujące pomocy. Kiedy zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie wzywane jest pogotowie ratunkowe.

Tak było na ulicy Słowackiego. Po otrzymaniu zgłoszenia strażnicy pojechali pod wskazany adres. Bezdomny skarżył się na ból nogi. Mówił, że ma problemy z poruszaniem się. Funkcjonariusze zobaczyli, że jego noga jest spuchnięta. Natychmiast wezwali pogotowie, które przewiozło go do szpitala.

Pomoc osobom bezdomnym trwa cały rok, a strażnicy współpracują w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach oraz innymi instytucjami. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym działania te są zintensyfikowane. Strażnicy sprowadzają miejsca przebywania osób bezdomnych takie jak pustostany, węzły cieplne, altanki i inne miejsca które mogą być potencjalnym schronieniem przed zimnem.

Wszystkim odnalezionym proponują pomoc w postaci przewiezienia do noclegowni, rozmawiają i namawiają do skorzystania z takiego wsparcia.

Na ulicy Gliwickiej. Wezwani do dwóch bezdomnych mężczyzn strażnicy, wspólnie z pracownikiem MOPS zaoferowali pomoc. Obaj z tej pomocy skorzystali. Funkcjonariusze przewieźli ich do noclegowni.

 

Dzięki naszym działaniom  namierzamy autorów dzikich wysypisk. Strażnicy z Zespołu Ochrony Środowiska ustalili dane personalne i ukarali 300 złotowym mandatem mężczyznę, który w lesie w rejonie ulicy Beskidzkiej wyrzucił 20 opon samochodowych – dzikie wysypisko zostało uporządkowane przez sprawcę w obecności municypalnych.

 

Walka z epidemią koronawirusa jest w kolejnej fazie. Apelujemy do mieszkańców, aby zachowywali się odpowiedzialnie oraz przestrzegali zaleceń związanych z reżimem sanitarnym i wspólnym bezpieczeństwem podczas epidemii. Pamiętajmy, że o zakrywaniu ust i nosa, dystansie
i dezynfekcji

lista aktualności

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry