Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

Sprzątnij wraka - wraki na lawetę. Strażnicy miejscy walczą z porzuconymi samochodami

2022-09-09, Piątek
 

Któż z nas nie widział starego, nieużywanego samochodu, o którym właściciel nie chce pamiętać. Pojazdy takie nie tylko szpecą okolicę, ale zajmują również tak cenne i poszukiwane wszędzie miejsce parkingowe, a co najważniejsze często stanowią  zagrożenie dla ludzi oraz dla środowiska.

Kiedy pojazd staje się bezużyteczny jego właściciel powinien go wyrejestrować i poddać recyklingowi. Niestety nie wszyscy tak robią  i pozostawiają swoje auto w przypadkowym miejscu, licząc na to, że nikt się nim nie zainteresuje. Takie myślenie jest błędne, ponieważ zarówno mieszkańcy, jak i strażnicy miejscy patrolujący osiedla, bacznie zwracając uwagę na porzucone auta. 

Działania dotyczące usuwania wraków są prowadzone systematycznie przez strażników miejskich z Zespołu ds. Ochrony Środowiska. W tym roku strażnicy  wydali już 109  dyspozycji usunięcia pojazdu, którego stan wskazywał, że nie jest używany. Przed odholowaniem  auta, funkcjonariusze  dokładają starań,  aby skutecznie dotrzeć i  powiadomić właściciela o konieczności usunięciu pojazdu. W efekcie czego w kolejnych prawie 80 przypadkach,  na pisemne wnioski strażników pojazdy zostały usunięte przez samych właścicieli.

Kiedyś były dumą właścicieli. Dzisiaj porzucone, zniszczone, zdekompletowane, wrośnięte w ziemię czy obrośnięte roślinnością – pojazdy zapomniane - czasem chyba celowo. Zagrażające mieszkańcom i środowisku, niepotrzebnie zajmujące miejsca parkingowe i negatywnie wpływające na estetykę miasta.

PRZYPOMINAMY! Kwestię usuwania wraków reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 50a, pojazd  pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza (na wniosek zarządcy drogi).

 Należy zwrócić uwagę na wskazania ustawodawcy zawarte w tym przepisie:

 - pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych...., pozornie zapis ten jest jasny i czytelny. Jednak należy sprawdzić, czy na przedniej szybie samochodu jest widoczna naklejka z numerem rejestracyjnym. Jeżeli jest to taki samochód nie jest pozbawiony obowiązkowych cech identyfikacyjnych jakimi są tablice rejestracyjne;

 ... pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany...., na co ma zwrócić uwagę osoba, która kwalifikuje pojazd jako nieużywany?  Czy karoseria pokryta grubą warstwą brudu jest wystarczającym powodem do usunięcia pojazdu? A może korozja nadwozia, brak powietrza w ogumieniu lub powybijane lusterka, będą spełniały kryteria wraka?

Tak zapisana przez ustawodawcę dyspozycja nakazuje wzrokowe oględziny wyglądu zewnętrznego samochodu i tylko na tej indywidualnej ocenie należy kwalifikować pojazdy jako wraki. Z pewnością należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie

 ...pojazd.... może zostać usunięty z drogi.....,może, to znaczy, że nie musi. Funkcjonariusz nie ma obowiązku zlecenia natychmiastowego usunięcia pojazdu nieużywanego. Może najpierw wykonać szereg czynności sprawdzających, które doprowadzą go do właściciela samochodu a dopiero jeżeli to się nie powiedzie może zlecić odholowanie wraka na parking strzeżony;

 ...usunięty z drogi.... ustawodawca wyraźnie wskazuje, że na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym można usunąć tylko te pojazdy, które pozostawione są na drodze publicznej bądź wewnętrznej położonej w strefie ruchu lub zamieszkania.

 

lista aktualności

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry