Straż Miejska w Katowicach- strona główna
 • język migowy
 • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: strażnik miejski- aplikant, w pełnym wymiarze czasu pracy.

2022-08-01, Poniedziałek

Komendant Straży Miejskiej w Katowicach uruchomił nabór do pracy w naszej jednostce  - poszukujemy 12 kandydatów/kandydatek.

Jeśli interesujesz się bezpieczeństwem publicznym, chcesz pomagać lokalnej społeczności, nie boisz się wymagającej i odpowiedzialnej pracy i szukasz stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ta oferta skierowana jest dla Ciebie.

Praca w Straży Miejskiej w Katowicach jest pracą dla społeczeństwa. Strażnik miejski wykonuje szeroki zakres zadań interwencyjnych, prewencyjnych, informacyjnych oraz administracyjnych, mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa oraz porządku na terenie miasta. Jest zadaniem trudnym i wyczerpującym. Wymaga  Twojego zaangażowania, odpowiedzialności i uczciwości.

Funkcjonariusz odpowiada za podejmowanie czynności interwencyjnych w sytuacjach zakłócania spokoju bądź próbach dewastacji obiektów prywatnych i państwowych. Uczestniczy w działaniach zabezpieczających przy różnego rodzaju uroczystościach państwowych, religijnych, imprezach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Współpracuje z przedstawicielami innych służb, w tym policji, straży pożarnej, służb medycznych i in. Strażnik miejski zajmuje się m.in. udzielaniem pouczeń, zwracaniem uwagi, ostrzeganiem oraz stosowaniem innych środków oddziaływania wychowawczego, legitymowaniem osób w celu ustalenia tożsamości, a także nakładaniem grzywien w postępowaniu mandatowym. Przedmiotem jego pracy jest również usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół, w zakresie i trybie określonym w przepisach o ruchu drogowym oraz zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń.

Przyszli funkcjonariusze będą się uczyć sposobów podejmowania interwencji, wezmą również udział w szkoleniu podstawowym, którego celem będzie m.in.  umiejętność zachowania się w ekstremalnych sytuacjach oraz poznanie zagadnień prawa.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.050,00 zł brutto,
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
 • pierwsza umowa zawarta na czas określony trwający 12 miesięcy, w czasie której aplikant przechodzi obowiązkowe szkolenie podstawowe w ramach adaptacji zawodowej - po roku zatrudnienia i pozytywnie zdanym egzaminie kończącym ww. szkolenie możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awans na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 3.335,00 zł brutto,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”, system motywacyjny (dodatki za pracę w warunkach uciążliwych, dla strażników realizujących zadania bezpośrednio w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, poza siedzibą jednostki)
 • możliwość dalszych awansów,
 • bezpłatne szkolenia,
 • świadczenia socjalne,
 • preferencyjne ubezpieczenia grupowe na życie,
 • bezpłatne zajęcia z taktyk interwencji.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończony 21 rok życia,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • nienaganna opinia,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • umiejętność pracy w stresie i w warunkach uciążliwych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa.

Jeśli posiadasz te wymagania, to zapraszamy Cię do wstąpienia w szeregi katowickich strażników miejskich oraz do zapoznania się ze szczegółami oferty.

https://bip.strazmiejska.katowice.pl/download/ogloszenie-o-naborze-STRAZNIK-lipiec-2022,378.pdf/view

 

Oferty pracy wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór nr KS.110.8.2022 z dnia 26 lipca 2022 r. na stanowisko urzędnicze: strażnik miejski - aplikant Straży Miejskiej w Katowicach” u dyżurnego Straży Miejskiej w Katowicach, przy ul. Żelaznej 18, w godz. 6.00 - 16.00, we wszystkie dni tygodnia, w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2022r.

 Szczegółowych informacji udziela również Zespól Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu 32-494- 02 06

lista aktualności

2023 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry