do góry
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Na ulicach Katowic dostrzec możemy strażników miejskich na rowerach elektrycznych i motorowerach

2020-07-07, Wtorek
 

Strażnicy na dwukołowcach robią to co zwykle - patrolują miasto i prowadzą kontrole. Mogą też łatwo dojechać w miejsca niedostępne dla samochodów, jednocześnie nie zanieczyszczając środowiska. Zdarza się nawet, że patrole rowerowe docierają na miejsce zdarzenia szybciej niż zmotoryzowane, bo w łatwy sposób omijają korki. Rowery i motorowery to dobra alternatywa. 

Patrole rowerowe i motorowerowe kontrolują tereny rekreacyjne: skwery, parki, rynek i inne miejsca, gdzie latem chętnie gromadzą się katowiczanie. Bardzo ważne w ich służbie jest oddziaływanie prewencyjne i podejmowane działania profilaktyczne.

 

Jednoślady mają tę przewagę nad radiowozem, że w trakcie interwencji można nim wjechać wszędzie. Ponadto znacznie szybciej, zwłaszcza w centrum miasta, można nim dotrzeć na interwencje, niż idąc pieszo czy jadąc radiowozem.

 

Zadania strażników na rowerach i motorowerach nie będą się specjalnie różnić od innych interwencji. Jeżeli dyżurny dostaje zgłoszenie od mieszkańca i wie, że ma do dyspozycji patrol rowerowy- motorowerowy, to wyśle go, bo ten będzie w stanie szybciej dotrzeć na miejsce interwencji.

 

Porządek, parkowanie, pomoc potrzebującym

Strażnicy zwracają uwagę na osoby zakłócające spokój i porządek, zaśmiecające tereny publiczne, spożywające alkohol, potrzebujące pomocy, a także na właścicieli psów niezachowujących ostrożności przy ich wyprowadzaniu. Podejmują interwencję wobec kierowców, którzy parkują w miejscach, gdzie jest to zabronione lub parkujących w sposób, który zagraża innym uczestnikom ruchu drogowego.

 

Ponieważ po Katowicach jeździ coraz więcej rowerzystów, strażnicy na rowerach będą także patrolować główne ciągi rowerowe i zwracać uwagę na kulturę jazdy.

 

Stan ścieżek rowerowych

Strażnicy poruszają się też po ścieżkach rowerowych, gdzie zwracają uwagę na stan infrastruktury dróg dla rowerów. Każda zauważona nieprawidłowość mogąca mieć wpływ na bezpieczeństwo cyklistów będzie zgłaszana do zarządców tych miejsc.

 

Jednoślady wyposażone są we wszystkie rzeczy niezbędne do podejmowania interwencji”, od środków łączności po środki bezpośredniego przymusu. Do roweru i motoroweru strażnicy będą mogli też zamontować zestaw do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i podstawowy sprzęt do ratownictwa wodnego.

 

Służba pełniona przez strażników miejskich na rowerach ma charakter sezonowy i dostosowywana jest do panujących warunków atmosferycznych. Elektryczne rowery trafiły do straży miejskiej w ramach realizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię projektu pn: „Rowerem lub na kole”

lista aktualności

2019 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl