Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

Jakie są zimowe obowiązki właścicieli posesji

2022-12-19, Poniedziałek
 

Dbanie o czystość i porządek wokół posesji, ale także usuwanie zalegającego na chodniku śniegu i lodu, czy zwisających z dachu sopli to obowiązki, o których szczególnie zimą powinni pamiętać nie tylko właściciele nieruchomości, ale i współwłaściciele oraz zarządcy. Niedopełnienie ich może skutkować nałożeniem mandatu karnego, a nawet skierowaniem sprawy do sądu

Kto musi sprzątać?
Właściciele posesji mają obowiązek dbać o czystość i porządek na chodnikach. Dotyczy to wszystkich budynków, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Czysto i bezpiecznie powinno być więc przed domkami jednorodzinnymi, ale też blokami, szkołami i urzędami.

Obowiązek sprzątania błota, śniegu oraz lodu z chodników wzdłuż posesji mają: właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządzający nieruchomością lub ją użytkujący. Gdy w budynku jest wiele mieszkań, obowiązki właściciela przejmują osoby zarządzające, które zatrudniają firmę dbającą o porządek.

Co trzeba sprzątać?
Jeśli jesteś właścicielem, masz obowiązek usuwać z chodników przed swoim domem wszelkie zanieczyszczenia i śmieci, a także błoto, śnieg oraz lód.

Droga przed posesją powinna być bezpieczna. Skoro spadł śnieg, musisz odśnieżyć chodniki i umożliwić ludziom bezpieczne przejście. Śnieg możesz zgarnąć na krawędź chodnika, tak żeby nie przeszkadzał chodzącym po nim ludziom. Nie wolno go zgarniać na jezdnię!

Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń sprowadza się do usunięcia ich na brzeg chodnika od strony drogi. Ich wywóz należy do jej zarządcy. Oblodzone chodniki powinieneś posypać solą i piaskiem, co zapobiegnie ślizganiu się.

Pamiętaj, że niebezpieczne dla przechodniów mogą być też zwisające z dachów sople lodu. Trzeba je zbijać tak, aby nie stanowiły zagrożenia.

Dlaczego o tym piszemy?
Zima zaatakowała, wszystko zmienia się z dnia na dzień. Zalegający na dachu śnieg może być przyczyną tragedii. Równie niebezpieczne są nawisy śniegowe i sople zwisające z dachu przy okazji odwilży. Trzeba je usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi, zwierząt, mienia.

 „Jeden metr sześcienny puchu śniegowego może ważyć około 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu nawet 900 kg. Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu.” (źródło)

Kilka słów na temat obowiązujących przepisów.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu. Obowiązki te wynikają z przepisów ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku , a także z ogólnych reguł Kodeksu cywilnego.

Miejsce, w którym znajdują się nawisy śniegowe, lód itp. to miejsce niebezpieczne dla osób postronnych. Na przykład, kiedy sople zwisają z dachu budynku znajdującego się bezpośrednio przy chodniku. Zatem obowiązek ich usunięcia, a ściślej usunięcia zagrożenia będzie wynikał z  art. 72 Kodeksu wykroczeń.

Art. 72. Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze aresztu albo grzywny.

Warto pamiętać na kim spoczywa obowiązek. To właściciel, administrator (zarządca wspólnoty), użytkownik posesji lub osoba przez nich wyraźnie wyznaczona. Jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, trzeba wiedzieć do kogo zgłaszać kwestie zagrożenia spowodowanego przez sople, śnieg na dach czy też nawisy śnieżne.
Nie wolno być obojętnym, jeżeli widzicie zagrożenie, dajcie nam znać, my z pewnością zareagujemy.

Kto odpowiada za skutki wypadku?
Za skutki wypadków, które będą spowodowane tym, że nie posprzątaliśmy chodnika albo zwisającymi z dachu soplami lodu, odpowiedzialny jest właściciel.

lista aktualności

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry