Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Jak nie zapłacić mandatu

2022-04-21, Czwartek
 

Życie kierowcy nie jest łatwe. Najpierw odwieźć dzieci do szkoły i jak najszybciej pojechać do pracy. Potem wrócić tą samą albo inną trasą, zrobić zakupy i załatwić jeszcze kilkanaście innych spraw. Każda z tych czynności staje się wielkim wyzwaniem... jak nie ma gdzie zaparkować samochodu. Każdy kierowca wie, że znalezienie wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu nie jest czasami łatwą sprawą, ale nie zwalnia go to z obowiązku stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Płacenie mandatów karnych za nieprawidłowe parkowanie do przyjemności również nie należy.

Jak uniknąć mandatu? Stosować się do przepisów ruchu drogowego

 Zakaz  zatrzymywania się, zakaz postoju

Niestosowanie się do znaków B-36 i B-35 jest jedną z najczęstszych przyczyn otrzymania mandatu karnego od strażnika miejskiego. Wielu kontrolowanych kierowców ma dylemat czy widząc znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” mogą parkować na chodniku czy nie!!! Aktualnie  na chodniku wolno parkować tylko wówczas, jeśli pod znakiem jest adnotacja „nie dotyczy chodnika”. Należy również pamiętać o przepisie określającym pozostawienie minimum 1,5m przejścia dla pieszych na chodniku, i dalszym zapisie, że jeśli ta szerokość jest nie wystarczająca i zaparkowany pojazd utrudnia płynność ruchu pieszych to parkowanie jest zabronione!!! A tej części przepisu już większość kierowców nie pamięta, albo nie chce pamiętać!!!. Należy też pamiętać, że jeżeli pod znakiem B-36 znajduje się tabliczka T-24 (tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela). Czy nie lepiej pozostawić auto w miejscu dozwolonym niż wracając zastać blokadę na kole lub patrol strazy miejskiej  który wypisze nam mandat wwysokości 100 złotych i uszczęśliwi obligatoryjnym punktem karnym

Strefa zamieszkania

Znaki D-40 strefa zamieszkania i D-41 koniec strefy zamieszkania. Te znaki  to zmora wjeżdżających tam kierowców. Dla chcących zaparkować pojazd w tej strefie to informacja, że postój jest tam dozwolony tylko w miejscach wyznaczonych, np. zatokach postojowych, miejscach oznakowanych znakiem D -18 - parking. Niestosowanie się do tego przepisu oznacza popełnienie wykroczenia  otrzymanie mandatu karnego wg taryfikatora tj. w wys. 100 złotych plus 1 pkt karny. Również parkowanie tuż za znakiem na tzw. dostawkę, stanowi o niestosowaniu się do postanowień.

Zakaz ruchu w obu kierunkach

B-1. Ten znak kierowcy lekceważą najczęściej  w centrum miasta.Kierowcy muszą zdawać sobie sprawę, że mimo braku w tym rejonie w danym momencie patrolu ich przejazd będzie zarejestrowany,  a wykroczenie rozliczone. Za wykroczenie to grozi otrzymanie mandatu do 500 zł. i 5 pkt. karnych. Pięć takich przejazdów w ciągu roku skutkuje utratą prawa jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, o czym chcemy przypomnieć kierowcom!!! 

Miejsce parkingowe dla inwalidów

Znak D-18a (parking - miejsce zastrzeżone) z tabliczką T-29 (tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej) oraz znak poziomy P- 24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) lub P- 20 (koperta). Mandat za parkowanie na kopercie przez osobę do tego nieuprawnioną to 800 złotych. W przypadku posługiwania się kartą parkingową przez osobę do tego nieuprawnioną mandat wyniesie 400 złotych. Z kolei za skorzystanie z cudzej karty parkingowej grozi mandat – 1200 złotych Jednak w postępowaniu sądowym kara grzywny może wzrosnąć nawet do 2 tys. zł.

Znajomość  tych tabliczek do znaków drogowych również pomoże  uniknąć zapłacenia mandatu  

Tabliczki  T-30 do znaków umieszczane pod znakami drogowymi porządkują sposób parkowania pojazdów w danym miejscu. Parkując pojazd w inny sposób niżpokazany natabliczce powodujemy utrudnianie ruchu innych pojazdów i pieszym. Tabliczki T-25 i T-26 wskazują kierowcom precyzyjnie początek i koniec obowiązywania zakazów zatrzymywania się czy postoju. Jednak wielu z nich często ma problem z zapamiętaniem, która strzałka oznacza początek a która koniec obowiązującego zakazu. Tabliczki te umieszczane są w celu uporządkowania ruchu na drogach, a nie jako fantazja zarządzających daną drogą czy placem. Stosując się do tych znaków będzie się nam wszystkim zdecydowanie lepiej jeździć

Parkowanie na drodze dla rowerów

Dla wielu kierowców drogi dla rowerów to bardzo wygodne miejsce. Jak sama nazwa wskazuje mają one służyć tylko rowerzystom i ewentualnie pieszym, jeśli jest to droga pieszo-rowerowa. Drogi te są oznakowane poniższymi znakami pionowymi C-13 i jego kompilacjami oraz znakiem pionowym P-23. Często wyróżniają się też kolorem nawierzchni. Za parkowanie pojazdu na takiej drodze w najlepszym przypadku grozi mandat karny w wysokości 100 złotych  i 1pkt karny. W przypadku blokowania przejazdu pojazd może zostać odholowany!!! 

Parkowanie na chodniku oddzielonym od jezdni pasem zieleni

To kolejny przykład ignorowania przepisów przez kierujących, który skutkuje otrzymywaniem mandatów karnych. Kierowcy zapominają, że jazda wzdłuż po chodniku jest zabroniona, a w tym przypadku nie da się inaczej wjechać na chodnik - jadąc wzdłuż niego albo niszcząc zieleniec. Należy pamiętać, że jeśli chodnik jest oddzielony od jezdni pasem zieleni parkowanie pojazdu na nim jest zabronione !!!

W 2022 roku municypalni przeprowadzili 5487 interwencji związanych z nieprawidłowościami w ruchu drogowym. 1254 sprawców wykroczeń zostało ukaranych mandatami karnymi na kwotę  ponad 188.000 złotych, kolejnych 1000 zostało pouczonych, 14 spraw trafiło do sądu

Trawnik to nie parking

Wielu kierowców wciąż zapomina, że tereny zielone nie są odpowiednim miejscem do zostawiania samochodu. Co zyskujemy? Zniszczone rośliny, koleiny i błoto. Takim zrachowaniom mówimy stanowcze nie!  Od początku stycznia 2022 roku strażnicy miejscy przeprowadzili  621 interwencji  wobec kierowców parkujących na trawnikach, nałożono 183 mandaty  na kwotę prawie 12.000złotych, w 105 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Pozostałe sprawy są nadal w prowadzeniu.

Przestrzegajmy przepisów Prawa o ruchu drogowym, a strażnicy miejscy będą mieli więcej czasu i możliwości wykazania się w innych obszarach związanych z ochroną porządku publicznego. Ile czasu zajmuje strażnikom załatwianie interwencji drogowych rocznie? Gdyby było ich mniej...

lista aktualności

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry