Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Dzień Straż Miejskiej w Katowicach

2021-09-02, Czwartek
 
 
 

Dzisiaj w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach odbyły obchody  z okazji Święta Straży Miejskiej. W uroczystej zbiórce wzięli udział: Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa , Sekretarz Miasta Katowice Maciej Stachura, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice Mirosław Cygan, Komendant Miejski Policji w Katowicach – inspektor Paweł Barski , Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach starszy brygadier Dariusz Jaromin oraz pracownicy Straży Miejskiej w Katowicach.

Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa wyróżnił nagrodami pieniężnymi z „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 25 funkcjonariuszy,  a Komendant Straży Miejskiej Paweł Szeląg za zaangażowanie w służbę na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców awansował na wyższe stanowiska służbowe 15 strażników.

"Słowa uznania dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych katowickiej Straży Miejskiej, dzięki którym nasze miasto staje się przestrzenią bezpieczną i dobrą do życia. Praca niesie ze sobą niewątpliwie wiele wyzwań, wymagających niejednokrotnie szczególnych zdolności w rozwiązywaniu codziennych problemów miasta. Niech nigdy nie zabraknie Wam gorliwości i sił do podjęcia się zadania, od którego zależeć może bezpieczeństwo drugiego człowieka" powiedział Prezyden Katowic

W nowoczesnych strukturach Straży Miejskiej w Katowicach funkcjonują m in: Wydział Dzielnicowych ,Zespół ds. Ochrony Środowiska , Zespół Prewencji i Profilaktyki Społecznej , Zespół ds. Wykroczeń i Oskarżycieli Publicznych , Wydział Interwencji i Obsługi MieszkańcówZespół Przewodników Psów Służbowych

To strażnicy pracujący w tych zespołach realizują codziennie zadania związane z:  utrzymaniem porządku w sezonie zimowym,  pomocą osobom bezdomnym,  poprawą porządku i bezpieczeństwa na terenach dzielnic, edukacją – poprzez cykliczne spotkania z  przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych i seniorami,  przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, usuwaniem usterek z przestrzeni publicznej w ramach platformy naprawmyto.pl, odprowadzaniem nieczystości ciekłych, kontrolą gospodarki odpadami, kontrolą palenisk,  poprawą bezpieczeństwa i porządku w komunikacji , wykrywają sprawców dzikich wysypisk, biorą udział w zabezpieczeniach imprez odbywających się w Katowicach, holują nieużywane pojazdy

 

lista aktualności

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry