do góry
Strona główna / Kontakt / Informacje dla osób głuchoniemych

Kontakt

KVJUh9ZboDDDT49Mf0_NMns8XnSefvmTHQk0-jYrSx4dWiQ6B9mUBXQEr_hVTZ0OFPMBTUovQM3TVj4J2_H88A

tixU0a-JXhUxG_aGJ4SVrglp8_cd3VYDJtLuHQ3UUOIdWiQ6B9mUBXQEr_hVTZ0OFPMBTUovQM3TVj4J2_H88A

kXsFexqxFQP1QvDNupc0xpwcUmN5tvJJkNOcKtRP-ukdWiQ6B9mUBXQEr_hVTZ0OFPMBTUovQM3TVj4J2_H88A

JXHbaH-x_f_-1b44NTgBd67TmiJcy02_sZqQsn_jFOQdWiQ6B9mUBXQEr_hVTZ0OFPMBTUovQM3TVj4J2_H88A

1ccVWcZfH5lkyW8a4JkdKZUunfDOVJ4nE4K-N6aQSTUdWiQ6B9mUBXQEr_hVTZ0OFPMBTUovQM3TVj4J2_H88A

qlEfKZPYu3myNYanxUYBZrcLlGLRJyKUY5rieKGRGQIdWiQ6B9mUBXQEr_hVTZ0OFPMBTUovQM3TVj4J2_H88A

Informacje dla osób głuchoniemych

Tłumacz języka mimowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) Straż Miejska w Katowicach informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Straży.

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Straży Miejskiej w Katowicach, prosimy o:

  • kontakt telefoniczny pod nr ................................
  • fax pod nr ................................
  • przesłanie e-maila na adres: ................................

Osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazywanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

2019 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla