Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Dla mieszkańców / System ograniczonego ruchu na ul. Mariackiej

Dla mieszkańców

wz-UoI6dbbf4Ko7aPGzJecLcgOOzuw5uwzyOHURKGB80DmaRulsFi0D-1RKJxXghfF7fxuJmgoBJbZXhdeV2kA

Os-_6XEnVDttlZrjKvekJN-6OKTBLmfNIjqTIDqy6_U0DmaRulsFi0D-1RKJxXghfF7fxuJmgoBJbZXhdeV2kA

-wE5vMwiiQ68-jkKCt_JrTk3I-20Q4CdA6A1zuGtr4k0DmaRulsFi0D-1RKJxXghfF7fxuJmgoBJbZXhdeV2kA

lnrZYOy7AWS1x3bxVN0FLw4_Rcg0HcXza_cGIQdA6I80DmaRulsFi0D-1RKJxXghfF7fxuJmgoBJbZXhdeV2kA

YJJkgXAjAFxX9eb_7rFfaR37eJGvXuYHK4Wr0tzsvM40DmaRulsFi0D-1RKJxXghfF7fxuJmgoBJbZXhdeV2kA

l9JXnMzFZYmdp9VaTMZuCXCjKoM_3EJ3c9ncxJWHtnk0DmaRulsFi0D-1RKJxXghfF7fxuJmgoBJbZXhdeV2kA

System ograniczonego ruchu na ul. Mariackiej

Regulamin obsługi ruchu kołowego ul. Mariackiej, Stanisława i Mielęckiego

W związku z przejęciem przez Straż Miejską w Katowicach obsługi i zarządzania systemu ograniczonego ruchu kołowego na ulicach Mariackiej, Stanisława i Mielęckiego informujemy, że obszar ten, na podstawie zatwierdzonej stałej organizacji ruchu drogowego, objęty jest całkowitym zakazem ruchu.

W uzasadnionych przypadkach Straż Miejska w Katowicach może wydawać czasowe zaświadczenia na wjazd w ten obszar pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony po złożeniu przez zainteresowaną osobę pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem oraz pisemną zgodą właściciela/administratora terenu na wjazd i parkowanie w podwórzu posesji. Wniosek należy dostarczyć do siedziby Straży Miejskiej w Katowicach przy ul. Żelaznej 18 lub przesłać emailem na adres straz.miejska@katowice.eu

Jednocześnie informujemy, że wszelkie wjazdy w strefę ograniczonego ruchu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. należy uzgadniać z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: System ograniczonego ruchu na ul. Mariackiej [ 1 ]
Wniosek - Strefa Ograniczonego Ruchu - Klauzula informacyjna (SM).pdf Wniosek - Strefa Ograniczonego Ruchu - Klauzula informacyjna (SM).pdf 21-01-26 15:25 140.33KB Wniosek - Strefa Ograniczonego Ruchu - Klauzula informacyjna (SM).pdf pobierz

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry