do góry

Dla mieszkańców

75HGS1riMPnobp_6692XiB-rIFS9r5O70fWmXI1UcQTUN_uA4MhiIAjbQPlKdrA_M0mxlASxb4Zyu0UaVi8kUw

pFzSmwgoIx1cAscXfai6qXJlQZOYg2MBSaq8P766EhzUN_uA4MhiIAjbQPlKdrA_M0mxlASxb4Zyu0UaVi8kUw

nZVtCQaYg0hu6b4dg4ivS-gxB8NA8kmpS_U-u5Tok8zUN_uA4MhiIAjbQPlKdrA_M0mxlASxb4Zyu0UaVi8kUw

rjg5lrIZQMMmjnZ22svN1uox-CMsuHS3L1eB8o4JW3LUN_uA4MhiIAjbQPlKdrA_M0mxlASxb4Zyu0UaVi8kUw

CX7qvfaq7YH9C-YQY04xYzzOgxlL3RxFGD88NBnLlVjUN_uA4MhiIAjbQPlKdrA_M0mxlASxb4Zyu0UaVi8kUw

K1SzNu7dGOCKCGeiQqeAd8yW72HAbOit4GDJx-Qg7C_UN_uA4MhiIAjbQPlKdrA_M0mxlASxb4Zyu0UaVi8kUw

Referat Zachód

Kierownik – Dariusz Sierszeń

Przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach, ul. Żelazna 18, pokój nr 207.

Telefon: +48 32 494 02 75

e-mail: dariusz.sierszen@katowice.eu

Nazwa obszaru działania

Granice obszaru działania

Stanowisko, imię i nazwisko strażnika dzielnicowego

Os. Tysiąclecia

Górne

Zachodnią granicą miasta z Chorzowem do wysokości Osiedla Klimzy następnie terenami pomiędzy ul. Tysiąclecia i Oczyszczalnią Klimzowiec (wraz z ul. Tysiąclecia) do Ronda Sybiraków i na rondzie na północ do ul. Chorzowskiej (wraz z ul. Chrobrego) i na zachód wzdłuż granicy miasta z Chorzowem-obie strony ul. Chorzowskiej.

strażnik

Dariusz Ruszczyk

Os. Tysiąclecia

Dolne

Granica miasta z Chorzowem-obie strony ul. Chorzowskiej do bocznej ul. Chorzowskiej biegnącej przez Osiedle Tysiąclecia-obie strony i dalej w linii prostej do trasy im. Nikodema i Józefa Renców – tereny od północnego krańca trasy i nią na zachód do granicy miasta z Chorzowem.

strażnik

Dariusz Ruszczyk

Os. Witosa Wsch.

(od ul. Witosa)

Północna strona od osi jezdni ul. Kochłowickiej (aut. A4), na zachód ul. Bocheńskiego do przecięcia z torami kolejowymi kopalni piasku „Maczki Bór” i wzdłuż osi torowiska w kierunku ul. Kolońskiej-jej obie strony do ul. Pukowca – obie strony i wzdłuż torów kolejowych ich część południowa od osi torowiska do ul. Witosa – obie strony.

strażnik

 Grzegorz Kowalski

Os. Witosa Zach. Obroki (do ul. Witosa)

Na zachód od ul. Witosa, ul. Kochłowicka jej północna strona od osi jezdni do torów kolejowych i dalej wzdłuż nich środkiem torowiska.

strażnik

Grzegorz Kowalski

Załęże Wsch. (od ul. Bocheńskiego i Brackiej)

Obie strony trasy im. Nikodema i Józefa Reńców, ul. Bracka obie strony ul. Bocheńskiego obie strony do torów PKP następnie ul. Pukowca-obie strony do ul. Kolońskiej do torów kolejowych i ich środkiem do ul. Bocheńskiego-obie strony do ul. Kochłowickiej -jej strona północna od osi jezdni do torów kolejowych i środkiem torowiska w kierunku stacji Katowice do ul. Sądowej jej zachodnia strona od osi jezdni, następnie ul. Goeppert – Mayer do ul. Chorzowskiej.

strażnik

Adrian Dudek

Załęże Zach. (do ul. Bocheńskiego i Brackiej)

Od południa wzdłuż torów kolejowych środkiem torowiska, następnie wzdłuż granicy z Chorzowem i obie strony trasy im. Nikodema i Józefa Renców.

strażnik

Adrian Dudek

Dąb Zach.

(do ul. Dębowej)

Obie strony ul. Złotej, wzdłuż granic miasta do ul. Mikusińskiego, potem w stronę ul. T. Kotlarza i obie strony tej ulicy, ul. Krzyżowa – obie strony, do ul. Dębowej – obie strony, do ul. Chorzowskiej – obie strony na odcinku od skrzyżowania Złotej, Brackiej i Chorzowskiej do ul. Dębowej.

inspektor

Paweł Kruk

Dąb Wsch.

od ul. Dębowej)

Obie strony ul. Chorzowskiej na odcinku od ul. Dębowej do ul. P. Ściegiennego i jej obie strony do skrzyżowania z ul. Krzyżową – jej obie strony i wzdłuż niej do ul. Agnieszki i wzdłuż ul. Dębowej.

inspektor

Paweł Kruk

Koszutka Wsch. (od ul. Sokolskiej przez Misjonarzy Oblatów i Iłłakowiczówny)

Al. Korfantego – strona zachodnia od osi jezdni, północno-zachodnia część ronda im. Ziętka, północna strona ul. Chorzowskiej od osi jezdni do skrzyżowania z ul. Sokolską i jej obie strony do ul. Misjonarzy Oblatów MN obie strony do skrzyżowania z ul. Iłłakowiczówny – jej obie strony, południowa strona od osi jezdni ul. Słonecznej do skrzyżowania z Al. Korfantego.

starszy specjalista

Anna Lysik

Koszutka Zach. (do ul. Sokolskiej przez Misjonarzy Oblatów i Iłłakowiczówny)

Ul. Chorzowska od skrzyżowania z ul. Sokolską jej północna strona od osi jezdni do skrzyżowania z ul. Misjonarzy Oblatów MN następnie obie strony ul. Chorzowskiej do skrzyżowania z ul. Ściegiennego – strona wschodnia od osi jezdni do ul. Słonecznej i jej południowa strona od osi jezdni do skrzyżowania z ul. Iłłakowiczówny.

starszy specjalista

Anna Lysik

Wełnowiec

Ul. Słoneczna północna strona od osi jezdni do skrzyżowania z ul. Ściegiennego i do skrzyżowania z Al. Korfantego następnie jej zachodnia strona od osi jezdni od skrzyżowania z ul. Słoneczną do ul. Telewizyjnej następnie wzdłuż granic miasta Katowic z Siemianowicami Śl. i Chorzowem do ul. Prof. J. Mikusińskiego następnie wzdłuż ul. Mikusińskiego i Kotlarza oraz P. Ściegiennego.

inspektor

Mariusz Machała

 

2019 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla