do góry

Dla mieszkańców

JJXZvYr4okPCipAAO4DJrbBF6CMI0hXAsY1GGYMZNZPUN_uA4MhiIAjbQPlKdrA_M0mxlASxb4Zyu0UaVi8kUw

pec0aJHBNdB2MDR2Sen212MIBY2A4te1W1_hZrKxn5TUN_uA4MhiIAjbQPlKdrA_M0mxlASxb4Zyu0UaVi8kUw

cjpRiQM03MXi5OmLhEUo7r-cAllfCF_n4QidgUFAVQjUN_uA4MhiIAjbQPlKdrA_M0mxlASxb4Zyu0UaVi8kUw

AhNEr9Jty9frjghk5KvVNS9AWKpLVTMngdglQ4iwUIPUN_uA4MhiIAjbQPlKdrA_M0mxlASxb4Zyu0UaVi8kUw

BATzxZ1RvxZfMB5QYUDETTxI2t19vEnzB_fuKwI56brUN_uA4MhiIAjbQPlKdrA_M0mxlASxb4Zyu0UaVi8kUw

aRHtG1elzOPkxN2ubaZyhuGOKG9QlWnGhlTwabxmv1rUN_uA4MhiIAjbQPlKdrA_M0mxlASxb4Zyu0UaVi8kUw

Referat Wschód

Kierownik – Renata Wrońska

Przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach, ul. Żelazna 18, pokój nr 208.

Telefon: +48 32 494 02 80

e-mail: renata.wronska@katowice.eu

Nazwa obszaru działania

Granice obszaru działania

Stanowisko, imię i nazwisko strażnika dzielnicowego

Bogucice

rejon I

Al. Korfantego strona wschodnia od osi jezdni do ul. Telewizyjnej następnie granicą z Siemianowicami Śląskimi do terenów zielonych i w linii prostej przez tereny zielone do ul. Na Obrzeżu prostopadle do ul. Cedrowej, Osikowej, strona zachodnia ul. Na Obrzeżu od osi jezdni, wzdłuż ul. Ludwika i Markiefki – strony zachodnie od osi jezdni Al. Roździeńskiego strona północna od osi jezdni oraz północno – wschodnia część Ronda im. Ziętka ul. Markiefki, ul. Ludwika, ul. Na Obrzeżu-część wschodnia od osi jezdni do granicy z Siemianowicami Śląskimi przez tereny zielone w linii prostej od ul. Na Obrzeżu do zachodniej części ul. Wiertniczej następnie w stronę ul. Leopolda – północna strona od osi jezdni do skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino – zachodnia strona od osi jezdni do skrzyżowania z Al. Roździeńskiego – północna strona od osi jezdni do skrzyżowania ul. Markiefki.

młodszy strażnik

Marcin Sobieski

Dąbrówka Mała

rejon II

Wschodnia strona od osi jezdni ul. Wiertniczej w kierunku ul. Leopolda jej południowa strona od osi jezdni skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino wschodnia strona od osi jezdni do Al. Roździeńskiego i wzdłuż jej północnej str. od osi jezdni do granicy miasta z Sosnowcem, Czeladzią oraz Siemianowicami Śląskimi.

młodszy specjalista

Mariusz Pinocy

Borki/ Burowiec

Rejon III

Al. Roździeńskiego południowa str. od osi jezdni na odcinku od ul. Bagiennej do granicy miasta z Sosnowcem do Stawu Borki (wraz z nim) i następnie terenami zielonymi w linii prostej do ul. Kocura - zachodnia strona od osi jezdni i wzdłuż niej do północnej strony od osi jezdni ul. Siewnej, ul. J. Korczaka zachodnia strona od osi jezdni do ul. Obrońców Westerplatte jej zachodnia strona od osi jezdni do ul. Bagiennej jej północna strona do Al. Roździeńskiego.

starszy strażnik

Damian Zawadzki

Szopienice

Rejon IV

ul. Westerplatte wschodnia strona od osi jezdni do ul. Korczaka jej wschodnia strona do ul. Siewnej – południowa strona od osi jezdni do ul. Kocura i jej wschodnia strona od osi jezdni do terenów zielonych poniżej Stawu Borki i w linii prostej do granicy miasta z Sosnowcem do ul. Sosnowieckiej - jej zachodnią stroną od osi jezdni do ul. Morawy północna strona od osi jezdni do ul. Kantorówny zachodnia strona od osi jezdni do ul. Wiosny Ludów następnie ul. Lwowska strona zachodnia od osi jezdni do ul. Bagiennej i jej północną stroną od osi jezdni do ul. Obrońców Westerplatte. Ulica Sosnowiecka wschodnia strona od osi jezdni do ul. Morawy jej południowa strona od osi jezdni do ul. Kantorówny – wschodnia strona od osi jezdni do ul. Lwowskiej wschodnia strona od osi jezdni do ul. Bagiennej północna strona od osi jezdni w kierunku Mysłowic i ul. Bagienną do granic miasta z Mysłowicami, a następnie Sosnowcem do wysokości ul. Sosnowieckiej.

starszy strażnik

Damian Zawadzki


 

młodszy specjalista

Mariusz Pinocy

Janów

rejon V

Południowa strona od osi jezdni ul. Bagiennej na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Lwowskiej, następnie jej wschodnią stroną od osi jezdni do ul. Ociepki wschodnia strona od osi jezdni i ul. Zamkową do skrzyżowania z ul. Św. Anny i następnie środkiem torowiska PKP do trasy A4-jej północna strona od osi jezdni do skrzyżowania z ul. Mysłowicką i ul. Leśnego Potoku. Od granicy miasta z Mysłowicami ul. Bagienną południową stroną od osi jezdni ul. Cmentarnej i wzdłuż jej strony wschodniej od osi jezdni do ul. Oswobodzenia i nią do Leśnego Potoku i dalej wschodnią stroną od osi jezdni ul. Leśnego Potoku do ul. Mysłowickiej jej północną stroną od osi jezdni do granic miasta z Mysłowicami do ul. Bagiennej.

młodszy specjalista

Henryk Brzoza

Nikiszowiec

rejon VI

Zachodnia strona ul. Lwowskiej od osi jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Bagienną do ul. Ociepki i jej zachodnia strona od osi jezdni następnie w stronę ul. św. Anny i jej północna strona od osi jezdni do ul. Szopienickiej –wschodnia strona od osi jezdni do ul. Gospodarczej– północna strona od osijezdni do ul. Murckowskiej – wschodnia strona od osi jezdni do ul. Porcelanowej, ul. Kolonia Amandy i ul. Transportowców – ich południowe strony od osi jezdni do ul. Szopienickiej wschodnia strona od osi jezdni do ul. Bagiennej – południowa strona od osi jezdni na odcinku od ul. Szopienickiej do ul. Lwowskiej. Południowa strona od osi jezdni ul. Gospodarczej do ul. Szopienickiej - zachodnia strona od osi jezdni do ul. Św. Anny – strona południowa od osi jezdni do linii kolejowej i środkiem torowiska PKP do autostrady A4 - część wschodnia od osi jezdni do ul. Murckowskiej- wschodnia strona od osi jezdni na odcinku od A4 do ul. Gospodarczej.

 

młodszy specjalista

Henryk Brzoza

Zawodzie

rejon VII

Na wschód od Al. Murckowskiej od osi jezdni na odcinku od ul. Porcelanowej do Al. Roździeńskiego wraz z węzłem komunikacyjnym od ul. Markiefki do ul. Bagiennej - południowa strona od osi jezdni do wysokości ul. Saint Etienne i następnie jej zachodnio – południowa strona od osi jezdni do ul. Marcinkowskiego zachodnia strona od osi jezdni przez ul. 1maja do ul. Chromika - północno-zachodnia strona od osi jezdni do torów kolejowych i następnie środkiem torowiska przez stację kolejową Katowice Zawodzie do wysokości ul. Porcelanowej i jej zachodnia i północna strona od osi jezdni. Ul. Bagienna – południowa strona od osi jezdni na odcinku od ul. Saint Etienne do ul. Szopienickiej - zachodnia strona od osi jezdni do skrzyżowania
ul. Transportowców wzdłuż niej i Kolonii Amandy ich północne strony od osi jezdni do ul. Porcelanowej - wschodnia strona od osi jezdni i wzdłuż niej do torów PKP następnie środkiem torowiska północna strona w kierunku stacji Katowice Zawodzie do wysokości ul. Chromika - wschodnia strona od osi jezdni i ul. Marcinkowskiego - wschodnia strona od osi jezdni do ul. Saint Etienne i jej północno-wschodnia strona od osi jezdni.

młodszy strażnik

Michał Kopeć

Giszowiec

rejon VIII

Południowa strona autostrady A4 od osi jezdni na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Szopienickiej - zachodnia strona od osi jezdni przez ul. Przyjazną i Adama, a następnie wzdłuż szlaku turystycznego i rowerowego do granicy miasta z Tychami i wzdłuż granicy z Tychami do ul. Pszczyńskiej – wschodnia strona od osi jezdni do skrzyżowania z ul. Murckowską i autostradą A4. Wschodnie strony od osi jezdni ul. Szopienickiej – Przyjaznej – Adama, wzdłuż szlaku turystycznego do granic miasta z Tychami, następnie granicą miasta z Mysłowicami do ul. Mysłowickiej stroną południową od osi jezdni do autostrady A4 i jej stroną południową od osi jezdni do skrzyżowania z ul. Szopienicką.

młodszy strażnik

Michał Łoboda

 

2019 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla