Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version

Dla mieszkańców

z2VGPUmQ9e1-ysUW4IG9jakq2h7C9Q8GWW4Pk1aAAYQVHYarOS0bTm5-zzS6byZg77qxzlXal7eWxhQZPxqE7w

vC4hmzUPo_jj7NaXREHjy6bNmvJ3Mx-L5ZkB0CnZ0u8VHYarOS0bTm5-zzS6byZg77qxzlXal7eWxhQZPxqE7w

aN6-S5ua7jRoZkjoJRmp3OaMmoUcWs47wmyIvseH5QEVHYarOS0bTm5-zzS6byZg77qxzlXal7eWxhQZPxqE7w

0R_TKN3GPaDPxvHHdORYJhbziJ21GnZhyauNqK6JV0wVHYarOS0bTm5-zzS6byZg77qxzlXal7eWxhQZPxqE7w

HBP7_edUdkX8kgQwTk2goDGYsU2v8gPkSczcRI5fHUIVHYarOS0bTm5-zzS6byZg77qxzlXal7eWxhQZPxqE7w

arwNcGtZrFok2yAY0yK81qybtAXWO6ltRYgcAqzJr9IVHYarOS0bTm5-zzS6byZg77qxzlXal7eWxhQZPxqE7w

Jesienna akcja „Liście”

Od kilku lat Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach umożliwia swoim klientom w okresie jesiennym wywożenie liści zalegających na posesjach.

Wystarczy kupić worek w siedzibie firmy ul. Obroki 140 lub ul. Bankowej 10a, zapełnić go liśćmi i wystawić obok kontenera na śmieci. W dniu ustalonym w umowie worki zostaną wywiezione razem z pozostałymi odpadami. Koszt zakupu ekologicznego worka z logo firmy to 10 zł 80 gr łącznie z wywozem. Akcja podyktowana jest troską o środowisko naturalne oraz stanowi duże ułatwienie dla mieszkańców naszego miasta dbających o porządek na swoich posesjach.

Przypominamy, że UCHWAŁA NR XLVII/871/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 21 września 2017 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice nakłada na właścicieli i zarządców posesji konkretne obowiązki, a ich nieprzestrzeganie zagrożone jest grzywną do 500zł.

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry