Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

Posprzątaj po swoim psie!

2013-04-16, Wtorek

Wraz z nadejściem wiosny naszym oczom ukazał się widok zalegających na chodnikach, trawnikach oraz skwerach psich odchodów. Takie pozostawienie nieczystości po swoim pupilu to nie tylko problem natury estetycznej, który negatywnie wpływa na wygląd naszego miasta. Mało osób zdaje sobie bowiem sprawę, że nie sprzątanie po pupilach odchodów stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia, zwłaszcza najmłodszych mieszkańców Katowic. Odchody zawierają jaja pasożytów niebezpiecznych dla zdrowia i są źródłem groźnych chorób, na które najbardziej narażone są dzieci.  Za niefrasobliwość i brak wyobraźni właściciel psa może zostać ukarany mandatem nawet do 500 złotych.
Przepisy obowiązujące właścicieli psów powstały nie dlatego, aby utrudniać im życie, ale po to, by uświadomić mieszkańcom, że posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale także odpowiedzialność za jego utrzymanie. Pies, jak powiadają, to najlepszy przyjaciel człowieka. Jego właściciel musi jednak zdawać sobie sprawę, że obok ogromu radości jaką nam sprawia nie można zapominać o kilku, bardzo istotnych obowiązkach, które zostały określone w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice. Zgodnie z Regulaminem właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń i odchodów własnych pupili, w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach, ulicach, zieleńcach, parkach oraz innych miejscach publicznych. Wybierając się na spacer z psem pamiętać musimy, aby zwierzę prowadzone było na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne muszą mieć dodatkowo założony kaganiec. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.  Właściciele czworonożnych pupili nie mogą ich wprowadza ć do obiektów użyteczności publicznej, na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci.
Mając na uwadze czystość naszego miasta, a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców katowicka Straż Miejska prowadzi wzmożone działania, podczas których funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają na właścicieli zwierząt. Strażnicy kontrolują miejsca, w które katowiczanie najczęściej chadzają na spacery ze swoimi pupilami i gdzie najczęściej dochodzi do zaniedbań ze strony właścicieli czworonogów. Strażnicy zwracają uwagę na wszelkie nieprawidłowości: niesprzątanie po psie, puszczanie zwierzęcia luzem, brak nadzoru, informując o obowiązkach i podejmując interwencje. Od początku tego roku funkcjonariusze podjęli 258 interwencji wobec właścicieli psów, w wyniku których nałożono 151 mandatów na osoby nie wywiązujące się ze swoich obowiązków oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. Jednak samo nakładanie mandatów oraz wzmożone patrole funkcjonariuszy nie wystarczą, aby zmienić ludzkie zachowania. To, że trzeba sprzątać po swoim psie powinno wynikać zarówno z naszej kultury, jak i odpowiedzialności za siebie i znajdujące się pod naszą opieką zwierzę. Nie bez znaczenia jest także natychmiastowa i stanowcza reakcja ze strony przechodniów widzących właściciela psa lekceważącego swoje obowiązki. Kluczową rolę w tej kwestii odgrywa także edukacja, szczególnie najmłodszych katowiczan. W tym obszarze najbardziej aktywni są funkcjonariusze Zespołu Prewencji Szkolnej, którzy prowadzą działania informacyjno-prewencyjne w katowickich placówkach oświatowych. Dzieciom i młodzieży w przystępny sposób przybliża się przepisy i zasady dotyczące właścicieli psów, dzięki czemu stają się oni świadomymi opiekunami zwierząt.
Problem z psimi odchodami jest naprawdę duży. Jednak tylko wspólne działania służb mundurowych i samych mieszkańców osiedli mogą przynieść oczekiwane efekty. Nauczmy się kochać mądrze naszych czworonożnych przyjaciół, biorąc jednocześnie odpowiedzialność za otaczające nas środowisko.
Więcej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice.

lista aktualności

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry