do góry
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Zniszczony, zdewastowany i zapomniany…

2019-07-26, Piątek

Strażnicy miejscy po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawie nieużytkowanego pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęli decyzję o usunięciu pojazdu. Nieużytkowany od ponad kilku miesięcy opel trafił na strzeżony parking.

Wraki, które blokują miejsca parkingowe stały się wielkim problemem społecznym, który wciąż narasta. Pojazd, który stoi bez tablic rejestracyjnych, stwarza zagrożenie lub widać, że od dawna jest nieużywany kwalifikuje się do usunięcia. Strażnicy miejscy w takich sytuacjach po pierwsze próbują znaleźć właściciela, chyba że sytuacja wymaga nagłej interwencji.

W większości przypadków funkcjonariuszom udaje się znaleźć właścicieli i zmusić ich do usunięcia pojazdu. Są jednak tacy, do których nie można dotrzeć lub pomimo wezwań nie usuwają wraku i wtedy strażnicy wystawiają dyspozycję usunięcia takiego pojazdu z drogi publicznej, strefy zamieszkania czy strefy ruchu. Tak było właśnie w przypadku Opla, który został pozostawiony na ulicy Kwiatowej.  

Zgodnie z przepisami, właściciel nieużytkowanego samochodu powinien go wyrejestrować i poddać recyklingowi. Jednak nie wszyscy tak postępują. Często wraki są porzucane przez właścicieli, którzy liczą, że nikt się nimi nie zainteresuje. Takie myślenie jest błędne, ponieważ zarówno mieszkańcy, jak i strażnicy miejscy patrolujący osiedla, bacznie zwracając uwagę na wrastające w ziemię wraki.

PRZYPOMINAMY. W myśl zapisów art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Pojazd usunięty w trybie określonym wyżej, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

lista aktualności

2019 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla