Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

ZIMOWE ZAGROŻENIA – straż miejska przypomina

2021-01-20, Środa
 

W związku z opadami śniegu przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości. Właściciele, zarządcy oraz inne osoby administrujące  nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu, usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, usuwanie lodowych sopli i nawisów śnieżnych oraz odśnieżanie dachu.

 

 NALEŻY PAMIETAĆ, że usunięty śnieg i lód leżący na krawędzi chodnika nie może utrudniać ruchu pieszych oraz nie może być zgarniany bezpośrednio z chodników na jezdnię. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników np. piaskiem.

 

PRZYPOMINAMY o obowiązku – zgodnie z art. 61 pkt 2 Prawa  budowlanego o odśnieżaniu  dachów budynków. Niewykonanie  obowiązku należytego dbania o stan budynku stanowić może przestępstwo  (występek)  określony w art. 91a Ustawy Prawo Budowlane. 

 

NALEŻY PAMIETAĆ o usuwaniu z dachów i gzymsów budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sopli i nawisów śnieżnych tuż po ich powstaniu. Właściciele do niebezpiecznych dla życia i zdrowia sytuacji nie powinny dopuszczać. Jeśli sople  i nawisy śnieżne przy odwilży na naszych dachach się pojawią, powinni do czasu ich usunięcia miejsce to zabezpieczyć, a piesi powinni w tym czasie  nie chodzić pod zwisającymi soplami i nawisami śnieżnymi. Jeśli zabezpieczenia takiego nie wykonamy, możemy otrzymać mandat karny w kwocie od do 500 złotych.

 

PRZYPOMINAMY o odpowiedzialności cywilnej. Jeśli w wyniku spadającego sopla lub nawisu śnieżnego pieszy dozna uszczerbku na zdrowiu,  będziemy musieli poszkodowanej osobie   wypłacić zadośćuczynienie za poniesiony  ból, koszta leczenia czy  utratę zarobków.

 

Od początku stycznia katowicka straż miejska przeprowadziła już ponad 80 interwencji w ramach tzw. ”Akcji zima”. Strażnicy przekazują  otrzymane informacje  w zakresie istniejących zimowych zagrożeń na terenie miasta do wszystkich odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie,  kontrolują wykonywanie wydanych zaleceń oraz  stan nawierzchni jezdni oraz chodników,

lista aktualności

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry