do góry
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Z bajką bezpieczniej z przdszkolakami

2020-02-12, Środa
 

Katowicka Straż Miejska realizuje autorski program profilaktyczny "Z bajką bezpieczniej". Program realizowany jest bezpośrednio przez funkcjonariuszki z Zespołu Prewencji i Profilaktyki Społecznej. Adresatami kolejnego spotkania były przedszkolaki z zespołu przedszkolnego przy uliy Bielskiej i przedszkola nr 82 przy ulicy Oswobodzenia.  

 

"Z bajką bezpieczniej"  jest częścią Miejskiego Programu Profilaktycznego „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka”. Powstał w katowickiej straży miejskiej w 2009 rolku i jest skierowany do dzieci przedszkolnych oraz uczniów nauczania zintegrowanego szkół podstawowych.

 

Celem zajęć prowadzonych w ramach programu jest: kształtowanie postaw prospołecznych, kształtowanie czujności dzieci wobec sytuacji nowych i nieznanych oraz budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych opartych na manipulacji i fałszu.

 

Podstawowym środkiem dydaktycznym zastosowanym w programie jest zbiór bajek znanych polskich poetów, które służą jako metafora do zobrazowania różnych sytuacji, z jakimi dziecko może mieć do czynienia. Multimedialna forma zajęć uatrakcyjnia przekaz i wspomaga przyswajanie treści istotnych dla osiągnięcia zamierzonego celu dydaktycznego.

 

W zależności od wybranej bajki uczestnicy m. in.: kształtują poczucie przynależności do grupy w oparciu o społecznie akceptowane normy; dostrzegają i uczą się tworzenia pozytywnych relacji międzyludzkich opartych na przyjaźni, empatii i odpowiedzialności; rozwijają ostrożność w kontaktach z nieznajomymi; poznają zagadnienie zakłócania spokoju    i porządku publicznego, nabywają umiejętności właściwych sposobów porozumiewania się, wyrażania dezaprobaty dla nagannych słów i zachowań; kształtują umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

 

Dla każdej bajki przygotowane zostały odrębne scenariusze zajęć, w których dzieci zapoznają się z ich treścią – bajki recytują aktorzy teatru Stanisława Wyspiańskiego. Najmłodsi uczestniczą aktywnie w inscenizacjach dramowych, wcielając się w role poszczególnych postaci i mają znakomitą okazję przeżywania emocji, a w konsekwencji kształtowania postaw i zachowań oczekiwanych społecznie.

 

W programie zostały zastosowane bajki znanych polskich poetów, które służą jako metafora do zobrazowania różnych sytuacji, z jakimi dziecko może mieć do czynienia: Koza, kózka i wilk (A. Mickiewicz), Kruk i lis (I. Krasicki), Przyjaciele (A. Mickiewicz), Paweł i Gaweł (A. Fredro)

lista aktualności

2019 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla