do góry
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Wystartowały kontrole spalania odpadów. Nowe uprawnienia straży miejskiej.

2018-11-06, Wtorek
 

Wraz z początkiem nowego sezonu grzewczego ruszyły kontrole domowych palenisk. Strażnicy miejscy sprawdzają czym katowiczanie palą w piecach. Od 1 listopada 2018 roku strażnicy miejscy sprawdzają, czy w piecach lub kominkach spalane są paliwa zakazane w uchwale antysmogowej.

 

Wraz z początkiem nowego sezonu grzewczego ruszyły kontrole domowych palenisk. Strażnicy miejscy sprawdzają czym katowiczanie palą w piecach. Od 1 listopada 2018 roku strażnicy miejscy sprawdzają, czy w piecach lub kominkach spalane są paliwa zakazane w uchwale antysmogowej.

 

Od początku listopada strażnicy gminni mogą wystawiać mandaty za łamanie przepisów prawa miejscowego, jakim jest uchwała antysmogowa. Stało się to możliwe dzięki nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie „wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego”.

 

Do tej pory , pomimo tego, że uchwała antysmogowa weszła w życie w województwie śląskim 1 września 2017 roku, strażnicy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogli przekazać sprawę do Policji lub złożyć wniosek do sądu o ukaranie. Strażnicy mogli jedynie wystawić mandat w przypadku spalania odpadów w piecach i kotłach domowych oraz na powierzchni ziemi czyli tylko w razie przyłapania na gorącym uczynku osób spalających odpady.

 

Co się zmieniło?

Straż gminna może teraz ukarać za:

 • stosowanie jednego z paliw wymienionych w uchwale, tj. mułów i flotokoncentratów, węgla brunatnego, niskiej jakości miału, mokrego drewna (szczegóły: załączona uchwała antysmogowa);

 • ogrzewanie budynku urządzeniem niespełniającym wymogów uchwały, którego eksploatacja rozpoczęła się po 1 września 2017 roku, czyli np. zamontowanie i używanie kotła pozaklasowego czy pieca innego niż ekoprojekt (dotyczy np. tradycyjnych pieców kaflowych);

 • palenie odpadów w kominku, piecu, kotle;

 • palenie odpadów na powierzchni ziemi.

   

  Zmiana przepisów przyśpieszy karanie za spalenie niedozwolonych paliw. Możliwość wystawienia mandatu na miejscu sprawia, że kara staje się nieuchronna

   

  Przypominamy, zatem iż ogrzewanie pomieszczeń możliwe jest jedynie za pomocą przeznaczonych do tego materiałów grzewczych. 

 •  

  Katowiccy  strażnicy prowadzą również  działania o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Strażnicy każdorazowo podczas kontroli wręczają kontrolowanym osobom, podmiotom ulotki informacyjne o prawidłowym sposobie gospodarowania odpadami, o konieczności wymiany starych pieców. Uświadamiają o zagrożeniach płynących ze spalania szkodliwych substancji. Informują też o możliwości otrzymania z Urzędu Miasta Katowice dotacji na źródła zasilania i wymianę pieców.

 •  

  W sytuacji uniemożliwiania podjęcia działań kontrolnych przez strażników miejskich, zachowanie osoby udaremniającej lub utrudniającej wykonanie czynności służbowej przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska, potraktowane zostanie, jako czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa z art. 225 § 1 kodeksu karnego, co skutkować będzie wszczęciem postępowania karnego.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.pdf UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.pdf 18-11-06 10:09 101.6KB UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.pdf pobierz

lista aktualności

2019 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl