do góry
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Strażnicy miejscy na szkoleniu z ratownictwa medycznego

2018-06-01, Piątek
 

W ramach współpracy szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w  Katowicach z zakresu ratownictwa medycznego przeprowadziło Centrum Szkolenia i Doradztwa Kontra . Instruktorzy z każdym z funkcjonariuszy przećwiczyli udzielanie pierwszej pomocy oraz tamowanie i opatrywanie ran. Dzięki szkoleniu  katowiccy strażnicy miejscy są jeszcze lepiej przygotowani do niesienia pomocy Naszym mieszkańcom.

Szkolenie składało się z 2 części: jeden dzień to praktyczne szkolenie omawiające niezbędne umiejętności, podczas którego w sali szkoleniowej uczestnicy mogli na bieżąco ćwiczyć omawiane czynności (zgodnie z programem), a drugi dzień to zawody ratownicze.

 Podczas tych symulacji  grupy szkoleniowe miały możliwość sprawdzić się w przygotowanych sytuacjach: potrąceniu przez samochód, urazów kobiety ciężarnej, urazów po upadku z wysokości, reakcji alergicznej, porażeniu prądem, urazów po pobiciu, zachowaniu osoby poszkodowanej pod wpływem narkotyków i w  wielu przypadkach złamań, zmiażdżeń,  krwotoków, przecięć. Uczestnicy mieli do dyspozycji apteczki wyposażone w środki opatrunkowe, co pozwoliło na używanie bandaży, gazików, koców ratunkowych, chust, codofiksów. Wszystkie symulacje odnosiły się do realnych sytuacji, w jakich każdego dnia może znaleźć się strażnik miejski.

Co ciekawe, szkolenie realizowane  zostało rozbudowane o specjalny blok dotyczący przemieszczania się i pokonywania przeszkód w terenie zurbanizowanym, czyli tak naprawdę elementy parkouru, który wydaje się być ważnym elementem umiejętności strażnika. Do ćwiczeń świetnie nadał się plac wokół budynku straży, wyposażony w tor przeszkód.

Taka formuła zajęć pozwoliła  jeszcze lepiej oddać warunki, w jakich mogą się znaleźć przy udzielania pomocy osobom poszkodowanym strażnicy miejscy.

Gry symulacyjnej w formie mini – zawodów.

Uczestnicy zostali podzieleni  na 3-4 osobowe zespoły. Wykonywane zadania będą nawiązywały do tematyki omawianej podczas szkolenia. Zajęcia były  doskonałym sposobem na sprawdzenie i usystematyzowanie nabytej wiedzy  i umiejętności.  Zainscenizowane sytuacje  w maksymalnym stopniu oddawały realne warunki przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Szkolenie składało się z 2 części: jeden dzień to praktyczne szkolenie omawiające niezbędne umiejętności, podczas którego w sali szkoleniowej uczestnicy mogli na bieżąco ćwiczyć omawiane czynności (zgodnie z programem), a drugi dzień to zawody ratownicze.

 Podczas tych symulacji  grupy szkoleniowe miały możliwość sprawdzić się w przygotowanych sytuacjach: potrąceniu przez samochód, urazów kobiety ciężarnej, urazów po upadku z wysokości, reakcji alergicznej, porażeniu prądem, urazów po pobiciu, zachowaniu osoby poszkodowanej pod wpływem narkotyków i w  wielu przypadkach złamań, zmiażdżeń,  krwotoków, przecięć. Uczestnicy mieli do dyspozycji apteczki wyposażone w środki opatrunkowe, co pozwoliło na używanie bandaży, gazików, koców ratunkowych, chust, codofiksów. Wszystkie symulacje odnosiły się do realnych sytuacji, w jakich każdego dnia może znaleźć się strażnik miejski.

Co ciekawe, szkolenie  rozbudowano o specjalny blok dotyczący przemieszczania się i pokonywania przeszkód w terenie zurbanizowanym, czyli tak naprawdę elementy parkouru, który wydaje się być ważnym elementem umiejętności strażnika. Do ćwiczeń świetnie nadał się plac wokół budynku straży, wyposażony w tor przeszkód.

Taka formuła zajęć pozwoliła  jeszcze lepiej oddać warunki, w jakich mogą się znaleźć przy udzielania pomocy osobom poszkodowanym strażnicy miejscy.

Gry symulacyjnej w formie mini – zawodów.

Uczestnicy zostali podzieleni  na 3-4 osobowe zespoły. Wykonywane zadania będą nawiązywały do tematyki omawianej podczas szkolenia. Zajęcia były  doskonałym sposobem na sprawdzenie i usystematyzowanie nabytej wiedzy  i umiejętności.  Zainscenizowane sytuacje  w maksymalnym stopniu oddawały realne warunki przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Program kursu  został zrealizowany zgodenie  z obowiązującymi standardami ILCOR oraz z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

lista aktualności
Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla