do góry
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Strażnicy miejscy Szeryfami Praw Dziecka

2019-08-06, Wtorek
 

Strażnicy miejscy z Zespołu Prewencji i Profilaktyki Społecznej za szczególny wkład w walkę o prawa dziecka na terenie Katowic otrzymali tytuł Szeryfów Praw Dziecka.  Ten zaszczytny tytuł przyznali nam wychowankowie  z Miejskiego Przedszkola nr 12 w Katowicach.

 

W 2019 roku obchodzimy 30. rocznicę uchwalenia najważniejszego ma świecie dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka. W związku z tą szczególną datą Miejskie Przedszkole nr 12 w Katowicach przyłączyło się do realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka”.

 

Edukacja o prawach dziecka to niezwykle istotny element całego procesu kształcenia. Stanowi podstawę budowania otwartego na świat społeczeństwa obywatelskiego, dając dzieciom wiedzę i umiejętności korzystania z przysługujących im praw. Jest też istotnym czynnikiem kształtującym postawy młodych ludzi, ich system wartości, a w konsekwencji wpływa także na klimat placówki oświatowej. Świadome swoich praw dzieci wiedzą, gdzie w razie potrzeby udać się po pomoc i jak zareagować, gdy czują, że prawa ich lub ich rówieśników są naruszane.

Celem projektu UNICEF jest:

- Zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka,

- Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,

- Wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.

 

O prawach dziecka powinniśmy mówić jednak nie tylko w kontekście ich naruszania, ale równie istotne jest promowanie pozytywnych wzorców do naśladowania. W ramach projektu „Szkoła z Prawami Dziecka” przedszkolacy mieli za zadanie wybranie lokalnych bohaterów – osób, które w szczególny sposób wsławiły się swoimi działaniami na rzecz najmłodszych członków społeczności. Dzieci doceniły nasze działania na rzecz kształtowania prawa do poczucia bezpieczeństwa i zdrowia oraz zaangażowanie w ochronę ich praw i nagrodzili strażników miejskich „Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka”.

Jest to dla nas wyjątkowa nominacja, za którą serdecznie dziękujemy.

lista aktualności

2019 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla