do góry
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Straż miejska kontroluje piece

2018-11-28, Środa
 

Strażnicy miejscy kontrolują, czym palimy w piecach. Od października funkcjonariusze przeprowadzili ponad 600 interwencji i kontroli w związku z informacjami o podejrzeniu spalania odpadów. Tylko w 14 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Katowiccy strażnicy miejscy w trakcie kontroli domowych palenisk nie tylko sprawdzają, czym katowiczanie palą w piecach, ale również w czym palą. Jeśli trzeba, wypisują mandaty za spalanie śmieci, ale nie tylko. Informują o konieczności wymiany pieców na nowe ekologiczne

 

Przekazują mieszkańcom specjalną naklejkę i ulotki  z datą „przydatności pieca”. A daty te są ściśle określone w tzw. uchwale antysmogowej woj. śląskiego. To ostatnie dni 2021, 2023, 2025 i 2027 roku - w tych terminach należy wymienić stare piece na bardziej ekologiczne.

 

Materiały informacyjne mają też przypominać, że miasto dofinansowuje wymiany źródeł ciepła. Dopłata do zakupu i wymiany starego pieca na ekologiczne źródło ciepła może wynieść do 80 proc. kosztów inwestycji i nawet do 10 tysięcy złotych.

 

Im szybciej mieszkańcy wymienią stare urządzenia grzewcze, tym szybciej uzyskamy konkretne efekty ekologiczne, czyli zmniejszymy niską emisję.

 

Spalanie plastikowych opakowań, styropianu czy pociętych opon stanowi naruszenie przepisów ustawy o odpadach, która mówi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w specjalistycznych spalarniach.

 

Naruszenie tych zasad stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny sięgającą nawet 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

 

Przypomnijmy, że funkcjonariusze dokonujący kontroli mają imienne upoważnienia Prezydenta Miasta Katowic do jej przeprowadzenia. Na podstawie tego ustawowego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania czynności sprawdzających oraz prawo żądania informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, a także dokumentów i wszelkich danych związanych z problematyką kontroli. Uniemożliwienie takiej kontroli stanowi przestępstwo i na mocy art. 225 kk. zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.

 

Nowe uprawnienia straży miejskiej.

 

Udzielanie dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawilanych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest ( w budynkach/lokalach mieszkalnych)


lista aktualności
Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla