Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Sprzątnij wraka - wraki na lawetę. Strażnicy miejscy walczą z porzuconymi samochodami

2020-09-10, Czwartek
 

Coraz częściej, zamiast trafiać na złomowisko, zalegają przy drogach i na parkingach. Porzucone samochody to problem wielu  miast. Tylko w tym roku strażnicy miejscy z Katowic odholowali na parking strzeżony 72 auta retro, ponad 200 usunęli sami właściciel po czynnościach zainicjowanych przez municypalnych. Straż miejska wciąż odwiedza kolejne zgłaszane przez Państwa miejsca.

 

Rozpadające się samochody pozostawione są na chodnikach, jezdniach i parkingach. Mieszkańcy Katowic mówią: Wraki szpecą nasze osiedla i blokują miejsca postojowe! Graty blokujące chodniki i miejsca parkingowe denerwują wielu ludzi. Szczególnie tam, gdzie brakuje przestrzeni do chodzenia i miejsc postojowych. Dodatkowo stanowią zagrożenie dla osób postronnych i środowiska.

 

Strażnicy miejscy mogą usuwać pojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje na to, że nie są użytkowane. Ale tylko wtedy, gdy znajdują się one na drodze publicznej w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. W pierwszej kolejności trzeba jednak powiadomić właściciela.

 

PRZYPOMINAMY. W myśl zapisów art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Pojazd usunięty w trybie określonym wyżej, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

 

Przed zabraniem pojazdu, funkcjonariusze  dokładają wszelkiej staranności , aby skutecznie powiadomić właściciela lub posiadacza o koniecznym usunięciu pojazdu.

 

Działania dotyczące usuwania wraków będą systematycznie kontynuowane. Co ważne, w sprawę aktywnie angażują się sami katowiczanie, którzy informują strażników miejskich o lokalizacjach porzuconych pojazdów.

 

Nieużytkowane auto powinniśmy wyrejestrować i poddać recyklingowi.

Tak się jednak często nie dzieje. Miłośnicy rupieci zostawiają je gdzie się da. Najczęściej są to osiedlowe parkingi i drogi publiczne. Ich właściciele nie liczą się z utrudnieniami jakie stwarzają mieszkańcom, za nic mają też ich bezpieczeństwo – bo wraki są w fatalnym stanie technicznym.

 

Miejsce wraków  jest na złomie. W  2020 r. strażnicy miejscy ponad 300 razy interweniowali w sprawach związanych z wrakami. Na parking strzeżony odholowano 72 auta retro. W prawie 200 przypadkach samochody usunęli  sami właściciele po czynnościach zainicjowanych przez municypalnych.

 

W sprawie tzw. samochodów „retro” nigdy nie działamy pochopnie. Zdajemy sobie sprawę, że okoliczności mogą być różne i dlatego każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Wielu osobom wydaje się, że takie zgłoszenie wystarczy i po godzinie, góra dwóch będzie po problemie: wystarczy, że strażnik wezwie lawetę, która zabierze zawalidrogę. Niestety, nic bardziej mylnego. Doprowadzenie do uznania samochodu za wrak nie jest proste i często jest efektem działań prowadzonych przez długie tygodnie, a nawet miesiące. Zgodnie z procedurami przyjętymi w Straży Miejskiej w Katowicach, po sporządzeniu dokumentacji fotograficznej funkcjonariusze najpierw ustalają, kto jest właścicielem auta. Nie zawsze jest to łatwe, gdyż często zdarza się, że takie "auta retro" zmieniają właściciela bez powiadomienia właściwego wydziału komunikacji. Staramy się, ażeby właściciel samochodu nieużywanego sam oddał go do demontażu, bądź doprowadził go do stanu używalności. Dopiero później podejmowane są czynności zmierzające do odholowania wraku na koszt właściciela Opisana procedura może wydawać się zawiła i niekiedy długotrwała. Należy jednak pamiętać o tym, że każdy samochód stanowi czyjąś własność, a  przepisy kwalifikujące samochody do grupy nieużywanych w art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym wyraźnie wskazują, że taki pojazd może być usunięty z drogi - co nie oznacza, że musi. Nie wszystkie pojazdy, które w ocenie mieszkańców są tzw. wrakami, można uznać za pojazdy, których stan wskazuje na nieużytkowanie. Często właściciele tych pojazdów mają opłacone wszystkie wymagane składki ubezpieczeniowe, samochody są zarejestrowane, mające nawet aktualne badania techniczne, tyle że użytkowane są przez właściciela sporadycznie. W takich sytuacjach nie istnieją podstawy do wydania dyspozycji do usunięcia pojazdu. Wraki podrzucane są nie tylko na drogi publiczne, widuje się je także na osiedlach zarządzanych przez wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe czy terenach należących do osób fizycznych. Strażnicy miejscy nie zawsze mogą tam skutecznie interweniować. Straż miejska może podejmować działania na drogach publicznych, w tym strefach ruchu i strefach zamieszkania oznakowanych specjalnymi znakami, a na pozostałym terenie tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Jeśli nie występuje zagrożenie działania powinien podjąć zarządzający terenem. W Katowicach funkcjonariusze straży reagują na każde zgłoszenie, również od mieszkańców terenów w zarządzie spółdzielni i wspólnot. - Jeśli stwierdzimy, że są przesłanki do usunięcia pojazdu, a nie można ustalić jego właściciela, informujemy zarządcę terenu o konieczności usunięcia auta zalegającego na jego terenie. W takim przypadku zarządca powinien usunąć wrak na własny koszt.

 

W latach 2010 - 2019 czynności podejmowane przez strażników miejskich doprowadziły do usunięcia 1303 pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to że nie są używane, przy czym wydano w tym przedmiocie 441 dyspozycji usunięcia pojazdu, w 862 przypadkach podjęte przez strażników czynności doprowadziły do usunięcia pojazdów przez ich właścicieli.

 

 

lista aktualności

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry