Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Służba w czasie epidemii.

2020-05-13, Środa
 

Straż miejska na bieżąco dostosowuje  swoje działania, ze względu na zmieniające się przepisy. Zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego  katowicka straż miejska została poddana zwierzchniemu nadzorowi Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach w celu weryfikacji przestrzegania obowiązujących nakazów i zakazów, związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

W tym trudnym czasie to policjanci koordynują naszą prace patrolową, dokonują dyslokacji naszych patroli oraz organizują wspólne patrole.

 

Przeprowadziliśmy w tym czasie ponad 1000 interwencji. 230 związanych było z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, 192 dotyczyły nieprawidłowości w ruchu drogowym, 173 zakłóceniem porządku publicznego. Z ulic Katowic usunęliśmy 34 wraki samochodów.

 

Przez cały czas pamiętamy o osobach  trudnej sytuacji życiowej. Wspólnie z  Ekumeniczną Fundacją Bethlehem  rozdaliśmy 300 maseczek ochronnych. Otrzymały je osoby przebywające w Domu Chronionym Stowarzyszenia "PoMoc" s. Anny Bałchan, Schronisku dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi w Katowicach Ligocie, noclegowni dla mężczyzn św. Brata Alberta w Katowicach. Przeprowadziliśmy prawie 50 interwencji wobec osób bezdomnych.

 

Dzięki urządzeniom rejestrującym namierzamy autorów dzikich wysypisk. Strażnicy z Zespołu Ochrony Środowiska ustalili dane personalne i ukarali mandatami karnymi po 500 złotych trzech mężczyzn, którzy wyrzucali śmieci przy ulicy Śląskiej i w rejonie Załęskiej Hałdy – a wystarczyło je zawieść do jednego z Gminnych Punktów  Zbiórki Odpadów, które wznowiły działalność.

 

Jak już informowaliśmy, ograniczyliśmy przyjmowanie osobistych zgłoszeń w naszej siedzibie przy ulicy Żelaznej. Wszystkie sprawy prosimy zgłaszać  drogą elektroniczną: straz.miejska@katowice.eu,  interwencje@katowice.eu oraz telefonicznie na numery 986 lub +48 32 359 95 30.  Tylko w  sytuacjach wyjątkowych jest możliwa wizyta osobista, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym +48 32 494 02 00  z pracownikiem merytorycznym.

 

Przypominamy osobom, które mają wystawione  wezwania do stawiennictwa lub zostały poproszone o dostarczenie innych dokumentów w związku z popełnionym wykroczeniem o telefoniczny lub mailowy kontakt z Zespołem Wykroczeń i Oskarżycieli Publicznych celem wyznaczenia nowego terminu stawiennictwa lub formy złożenia wyjaśnień. TELEFON KONTAKTOWY DO STRAŻY MIEJSKIEJ W KATOWICACH 32-4940-277 W GODZINACH OD 7:30 do 15:30 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.

 

Lista numerów telefonów  i adresy poczty elektronicznej do kierownictwa Straży Miejskiej w Katowicach https://bip.strazmiejska.katowice.pl/menu-podmiotowe/kierownictwo

 Lista numerów telefonów i  adresy poczty elektronicznej do poszczególnych komórek organizacyjnych Straży Miejskiej w Katowicach: https://bip.strazmiejska.katowice.pl/menu-podmiotowe/komorki-organizacyjne

 

Walka z epidemią koronawirusa weszła w kolejną fazę. Pamietajmy, że obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w konkretnych sytuacjach – przede wszystkim w miejscach ogólnodostępnych. Usta i nos mogą być zasłonięte nie tylko maską, ale też szalikiem, chustą lub innym kawałkiem tkaniny.

lista aktualności

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry