do góry
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Skuteczny monitoring

2019-05-17, Piątek
Dzięki czujności dyżurnego straży miejskiej funkcjonariusze z patrolu interwencyjnego przeprowadzili skuteczną interwencję na Placu Jana Pawła II. Czterech mężczyzn pijących alkohol namierzyła jedna  kamer katowickiego monitoringu.
 

Do zdarzenia doszło dzisiaj około 1.00. czterech mężczyzn postanowio urządzić sobie biesiadę piwną na ławce. Myśleli, że pozostaną anonimowi.


To spotkanie towarzyskie  nie uszło  jednak uwadze dyżurnego katowickiej straży miejskiej obsługującemu Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy. Funkcjonariusz natychmiast wysłał na miejsce patrol interwencyjny.

 

Czterej, siedzący na ławce mężczyźni byli zaskoczeni przyjazdem patrolu. Każdy z nich został ukarany mandatem w kwocie po 100 złotych za picie piwa w miejscu zabronionym.

 

Wykorzystanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analiz. ROK 2018.

Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analiz to system 220 kamer, który sam wykrywa i alarmuje dyspozytorów straży miejskiej w zakresie kilkunastu określonych zdarzeń. Zdarzenia, na które system reaguje to między innymi kolizje, zbiegowiska, bójki, dewastacje, pozostawione na ulicy bagaże, czy samochód parkujący na ścieżce rowerowej. Obecność obsługiwanych przez strażników kamer monitoringu była pomocna dla pozyskania informacji o zagrożeniach, istniejących naruszeniach jak i wykroczeniach, do których dochodziło w danej chwili. System pozwala przyspieszyć czas reakcji patroli oraz przyczynia się  do zmniejszenia ilości czynów nacechowanych społeczną szkodliwością.

 W 2018 roku operatorzy na podstawie zarejestrowanego obrazu z kamer zainicjowali łącznie 2933 interwencje. W wyniku obserwacji operatorzy ujawnili naocznie 638 wykroczeń, sporządzając w tym zakresie stosowną dokumentację służbową. Skierowani na miejsce zdarzenia strażnicy ujawnili 692 wykroczenia. Strażnicy ukarali mandatem karnym na miejscu ujawnienia wykroczenia 171 sprawców wykroczeń, a wobec 73 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. W 326 przypadkach w związku z brakiem na miejscu zdarzenia kierującego pojazdem strażnicy wystawili wezwania do stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej. W wyniku prowadzonych czynności wyjaśniających w 364 przypadkach strażnicy zastosowali grzywny w drodze mandatu karnego, a 151 sprawców pouczyli. Ponadto, 209 spraw znajduję się w toku czynności wyjaśniających (na podstawie wystawionych wezwań), a w 8 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

Dzięki wykorzystaniu Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analiz, strażnicy ujawnili najwięcej wykroczeń dotyczących naruszeń bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz interwencji w stosunku osób nietrzeźwych.  Niezależnie od ujawnionych wykroczeń strażnicy przekazali 59 interwencji do innych instytucji, a w 18 przypadkach doprowadzili osoby nietrzeźwe do Izby Wytrzeźwień. Strażnicy ponadto zaewidencjonowali 927 spraw, które nie zostały zakwalifikowane w kategorii wykroczeń, a dotyczyły awarii i uszkodzeń infrastruktury, realizacji zadań w ramach zabezpieczeń, kontrole miejsc naruszeń porządku i kontrole sanitarno-porządkowe. W 599 przypadkach po przybyciu patrolu na miejsce zdarzenia, interwencje nie potwierdziły się.

  

ROK 2019

Dzięki wykorzystaniu Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy strażnicy ujawnili 1198 wykroczeń drogowych. W wyniku zainicjowanych przez operatorów KISMiA zdarzeń, strażnicy nałożyli w 342 przypadkach grzywny w drodze mandatu karnego, wobec 87 sprawców wykroczeń zastosowali środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, a w stosunku do 26 osób skierowano wniosek o ukaranie do sądu. W ponad 700 przypadkach strażnicy nadal prowadzą czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie.

 

Straż Miejska Katowice. KISMiA miejski anioł stróż https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=I3CJOkt9ZRo

lista aktualności

2019 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla