Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Rowerowe patrole straży miejskiej - wyzwanie parkowanie na rowerach

2022-05-12, Czwartek
 

Skwery, parki, rynek – to tylko niektóre z miejsc, które są patrolowane na rowerach przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Strażnicy na dwukołowcach robią to co zwykle- patrolują miasto i prowadzą kontrole. Mogą też łatwo dojechać w miejsca niedostępne dla samochodów, jednocześnie nie zanieczyszczając środowiska.

Patrole rowerowe kontrolują tereny rekreacyjne i inne miejsca, gdzie latem chętnie gromadzą się katowiczanie. Bardzo ważne w ich służbie jest oddziaływanie prewencyjne i podejmowane działania profilaktyczne szczególnie wobec najmłodszych rowerzystów.

Porządek, parkowanie, pomoc potrzebującym

Strażnicy zwracają uwagę na osoby zakłócające spokój i porządek, zaśmiecające tereny publiczne, spożywające alkohol, potrzebujące pomocy, a także na właścicieli psów niezachowujących ostrożności przy ich wyprowadzaniu. Podejmują interwencję wobec kierowców, którzy parkują w miejscach, gdzie jest to zabronione lub parkujących w sposób, który zagraża innym uczestnikom ruchu drogowego.

Stan ścieżek rowerowych
Strażnicy poruszają się też po ścieżkach rowerowych, gdzie zwracają uwagę na stan infrastruktury dróg dla rowerów. Każda zauważona nieprawidłowość mogąca mieć wpływ na bezpieczeństwo cyklistów będzie zgłaszana do zarządców tych miejsc.

Służba pełniona przez strażników miejskich na rowerach ma charakter sezonowy i dostosowywana jest do panujących warunków atmosferycznych.

 

lista aktualności

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry