do góry
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Odpowiedzialność prawna nieletnich - spotkanie szóstoklasistów z funkcjonariuszką straży miejskiej

2020-03-11, Środa

Małoletni, nieletni, czy młodociany? Czym jest demoralizacja, a czym czyny karalne? Na te i inne pytania odpowiadają strażnicy miejscy uczniom szkół podstawowych. Na tak ważne tematy  z uczniami klasy VI  Szkoły Podstawowej nr 8 w Katowicach rozmawiała Małgorzata Dołbecka z Zespołu Prewencji i Profilaktyki Społecznej katowickiej straży miejskiej.

Powadzone od kilku lat zajęcia przybliżają młodzieży  odpowiedzialność prawną nieletnich, czyli jakie konsekwencje prawne ponoszą nieletni kiedy wejdą w konflikt z prawem. W trakcie zajęć strażniczka omówiła pojęcie demoralizacji i czynu zabronionego, przekazała informacje o środkach wychowawczych i poprawczych, które może zastosować sąd rodzinny wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, czy osób przejawiających cechy demoralizacji. Funkcjonariuszka uświadomiła uczniom jaki wpływ ma popełnienie czynu zabronionego na ich dalsze, dorosłe życie.

To także wspieranie nauczycieli i pedagogów szkolnych w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, to przede wszystkim przeciwdziałanie występowaniu przejawów demoralizacji oraz zachowań mogących narazić dzieci i młodzież na niebezpieczeństwa, jak również proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

lista aktualności

2019 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla