do góry
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Odpady zielone. Czyli co? I co z nimi zrobić?

2019-06-07, Piątek

W związku z ujawnieniem przypadków pozbywania się odpadów zielonych poprzez wyrzucanie ich na teren przyległej nieruchomości, Straż Miejska w Katowicach przypomina:

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa o odpadach, nakazują selektywną zbiórkę odpadów, w tym również odpadów zielonych.

 

Odpady zielone to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące m.in z pielęgnacji terenów zieleni (trawa, liście). Odpady zielone wchodzą w skład odpadów biodegradowalnych – odpadów które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

 

Jak zagospodarować odpady zielone?

  1. Odpady biodegradowalne/zielone możesz oddać firmie wywożącej odpady.
    Pamiętaj – opady takie z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych odbierane są z częstotliwością:

- raz w miesiącu - w styczniu, lutym, grudniu,

- cztery razy w miesiącu - w październiku, listopadzie,

- dwa razy w miesiącu – pozostałe miesiące

 

Worki wymieniane są w systemie worek za worek – maksymalnie pozostawianych jest 6 sztuk, w dodatkowe worki należy wyposażyć się we własnym zakresie.

 

Pamiętaj – odpady biodegradowalne odbierane są wg osobnego harmonogramu. Sprawdź na www.mpgk.com.pl

 

  1. Odpady biodegradowalne można także bezpłatnie oddać w jednym z czterech Gminnych Punktów Zbierania Odpadów zlokalizowanych pod adresami:
  2. Milowickiej 7A
  3. Obroki 140
  4. Zaopusta 70
  5. Bankowej 10

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony http://odpady.katowice.eu/dla-mieszkancow/gminne-punkty-zbierania-odpadow/

 

Uwaga – jednorazowo (w ciągu jednego dnia) mieszkaniec ze swojej nieruchomości może łącznie dostarczyć do GPZO maksymalnie 1 m3 odpadów ulegających biodegradacji

  1. Zachęcamy do zakładania własnych kompostowników. Kompostowanie to prosty i tani sposób pozbywania się odpadów zielonych. Kompostując odpady nie tylko pozbywamy się ich w najbardziej przyjazny środowisku sposób, ale także uzyskujemy uniwersalny nawóz pomocny przy użyźnianiu każdego rodzaju gleby.

 

Pozbywanie się odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych w sposób niezgodny z przepisami oraz podrzucanie odpadów na teren innej nieruchomości stanowi wykroczenie określone w art. 10 ust.2a Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w zw. z § 12 ust. 2 oraz  § 13 ust. 7 pkt 2 UCHWAŁY NR XLVII/871/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice, zagrożone grzywną w postaci mandatu karnego do 500 zł.  

 

Razem dbajmy o czystość i środowisko naturalne Naszego Miasta

lista aktualności

2019 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla