do góry
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Na straży czystego powietrza

2018-02-12, Poniedziałek
 

W ciągu ostatnich miesięcy znacznie nasiliły się zgłoszenia dotyczące zdarzeń w zakresie zanieczyszczania środowiska. W 2017 roku katowiccy strażnicy miejscy podjęli i przeprowadzili 4498 interwencji dotyczących dużego zadymienia i nieprzyjemnego zapachu.

W związku z zachodzeniem podejrzenia, iż duże zadymienie i nieprzyjemny zapach może wynikać ze spalania odpadów w paleniskach przydomowych funkcjonariusze katowickiej Straży Miejskiej przeprowadzili 2835 kontroli.

W trakcie 2464 kontroli palenisk opalanych węglem i drewnem strażnicy ujawnili łącznie 278 wykroczeń. Sprawców wykroczenia określonego w art. 191 Ustawy o odpadach w 215 przypadkach ukarano grzywną w drodze mandatu karnego. Wobec 58 osób zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. W 5 przypadkach strażnicy wystąpili z wnioskiem o ukaranie do sądu. W trakcie 22 kontroli w związku z uzasadnionym podejrzeniem spalania odpadów, nie udowodnionym w miejscu i czasie prowadzenia kontroli, pobrano i przekazano do dalszej analizy reprezentatywne próbki popiołu pobranego bezpośrednio z palenisk. W tych przypadkach dalsze czynności prowadzone były po pozyskaniu wyników badań analitycznych zleconych w kierunku wykazania śladów substancji potwierdzających podejrzenie spalania odpadów.

Z dotychczasowych działań wynika, iż w przypadku większości zgłoszeń, na miejscu nie stwierdzono faktu spalania rzeczy zabronionych, pomimo uzasadnionego podejrzenia, iż do tego spalania dochodziło. Jednakże w niektórych przypadkach faktycznie ujawniono proceder spalania takich rzeczy jak: przedmioty z tworzywa sztucznego, folie, plastikowe pojemniki i butelki, opakowania po żywności, odzież, obuwie, odpady z gumy oraz drewno pokryte farbami i lakierami.

 

W trosce o czyste powietrze strażnicy miejscy prowadzą wzmożone działania prewencyjne. Funkcjonariusze zostali wyposażeni w profesjonalne urządzenie do pomiaru wilgotności drewna. Funkcjonariusze oprócz standardowych czynności, w uzasadnionych przypadkach pobierają  próbki popiołu do szczegółowej analizy.

Strażnicy przypominają, że spalanie odpadów w przydomowych paleniskach jest wykroczeniem, za które grozi kara aresztu albo grzywny do 5000 złotych.

W sytuacji uniemożliwiania podjęcia działań kontrolnych przez strażników miejskich, zachowanie osoby udaremniającej lub utrudniającej wykonanie czynności służbowej przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska, potraktowane zostanie, jako czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa z art. 225 § 1 kodeksu karnego, co skutkować będzie wszczęciem postępowania karnego.

Przypominamy, zatem iż ogrzewanie pomieszczeń możliwe jest jedynie za pomocą przeznaczonych do tego materiałów grzewczych. Oprócz działań prewencyjnych katowiccy  strażnicy prowadzą  działania o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Strażnicy każdorazowo podczas kontroli wręczają kontrolowanym osobom, podmiotom ulotki informacyjne o prawidłowym sposobie gospodarowania odpadami, możliwości zmiany sposobu ogrzewania lokali, a także o możliwości otrzymania dotacji na źródła zasilania i wymianę pieców

 

 

lista aktualności
Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla