Straż Miejska w Katowicach- strona główna
  • język migowy
  • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Katowice zachęcają do wskazywania miejsc nieprawidłowego parkowania

2021-05-14, Piątek
 

Internetową mapę, na której można zaznaczać miejsca najczęstszych przypadków nieprawidłowego parkowania, udostępniło Miasto Katowic. To część akcji na rzecz właściwego parkowania w mieście, obejmującej edukowanie, karanie opornych i rewitalizację 22 rozjeżdżonych zieleńców prowadzonej przez straż miejską i policję

 

Akcję "Wyzwanie: parkowanie!" katowicki magistrat rozpoczął pod koniec kwietnia br. W jej ramach do 9 maja kierowcy parkujący w niedozwolonych miejscach lub blokujący ruch w śródmieściu i sąsiedniej dzielnicy Koszutka mogli liczyć na ulotkę informacyjną  przypominającą mandat.

4 maja została uruchomiona mapa  na stronie wyzwanieparkowanie.katowice.eu, na której można oznaczać miejsca, w których problemy z nieprawidłowym parkowaniem występują najczęściej. Autorzy dołączonych do zgłoszeń zdjęć, przedstawiających najbardziej jaskrawe przykłady "miszczów parkowania", zostaną nagrodzeni miejskimi gadżetami. Wyzwanie: Parkowanie! | Strona główna (katowice.eu.)

Mieszkańcy mogą też zgłaszać zieleńce, które są notorycznie rozjeżdżane przez samochody. Następnie w każdej z 22 dzielnic zostanie wybrane jedno miejsce, które zostanie zrewitalizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, przy współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów. Prace mają być prowadzone w taki sposób, aby utrudnić wjazd samochodów.

Po upominaniu czas na mandaty i blokady

Od 10 maja straż miejska nakłada  mandaty i blokady na koła; akcja została rozszerzona o inne dzielnice Katowic. Władze miasta zapowiedziały ponadto wystosowanie zaproszeń do rad dzielnic, by ich członkowie mogli umówić się ze strażnikami miejskimi na spacery po dzielnicach - ich efektem mają być mapy miejsc, w których najczęściej łamane są przepisy związane z parkowaniem.

Statystyki potwierdzają skale problemu

- Przeprowadzenie akcji „Wyzwanie: parkowanie!" jest konieczne, bo jak pokazują codzienne obserwacje i nasze statystyki, wielu kierowców parkuje w miejscach do tego niewyznaczonych, blokując ruch pieszy, utrudniając dojazd do budynków pojazdom służb miejskich lub ratunkowych, czy rozjeżdżając zieleń – mówi Piotr Piętak, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katowicach.

W roku 2019 Straż Miejska przeprowadziła w sumie 21882 różnego rodzaju interwencji związanych z porządkiem w komunikacji. W tym:

Unieruchomiono 2114 samochodów poprzez zastosowanie blokady kół

143 pojazdy zostały usunięte z drogi na koszt właściciela

Przeprowadzono 1941 interwencji związanych z parkowaniem pojazdów na zieleńcach – ukarano mandatami 775 osoby, a wobec 117 zastosowano pouczenie, 3 sprawy trafiły do sądu.

W roku 2020 Straż Miejska przeprowadziła w sumie 11266 różnego rodzaju czynności związanych z porządkiem w komunikacji. W tym:

Unieruchomiono 416 samochodów poprzez zastosowanie blokady kół

43 pojazdy zostały usunięte z drogi na koszt właściciela

Przeprowadzono 1017 interwencji związanych z parkowaniem pojazdów na zieleńcach – ukarano mandatami 565 osoby, a wobec 177 zastosowano pouczenie, 8 spraw trafiło do sądu.

W okresie od dnia 10.05.2021 -13.05.2021  w wyniku kontroli parkowania w rejonie dzielnic Śródmieście i Koszutka Straż Miejska ujawniła ogółem 80 wykroczeń drogowych i porządkowych związanych z dewastacją zieleńców. W związku z powyższym nałożono  na sprawców wykroczeń 26 mandatów karnych, 23 razy zastosowano środek odziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, 20 razy założono na koła pojazdów urządzenie blokujące oraz wystawiono 37 wezwań ( sprawy prowadzone przez Zespół ds. Wykroczeń w celu ustalenia i ukarania sprawców wykroczeń).

lista aktualności

2020 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry