do góry
Strona główna / Aktualności

Aktualności

jMcp6hC93xcG3EmfRMniyXrBj8Z5VdaIS61W97yYHQI

O4_gfeHv4Nt87vEl3g_jL6YKDSP17i7qNgABNYkYy3k

TQkW0eWBJykt-cIe57F0zWSV1R6GGrnluJK8rf_t5U4

mTHyEQOOoETM3gtgn8gWjSqK3FTzCtatK6DlvceZSZY

N9Sl316vPXKTvyyDJRTYl-KZNbRrnfebLybW_NLhaUo

We4qYeIVWaYbJ5Ez1Z7Nr7_WeLnP8Dy0GPyiP6OKmXs

Aktualności

Dzień Straży Miejskiej w Katowicach

2019-08-29, Czwartek

Dzisiaj w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach odbyły obchody  z okazji Święta Straży Miejskiej. W uroczystej zbiórce wzięli udział: Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa , Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice Mirosław Cygan,  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach mł. bryg. Arkadiusz Korzeniowski, Komendant Miejski Policji w Katowicach Paweł Barski oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w straży miejskiej.

 

W trakcie uroczystości  Prezydent Miasta Katowice dr. Marin Krupa wręczył 25 funkcjonariuszom nagrody z „Programu zapobiegania przestępczości oraz  ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2019 roku” a Komendant Straży Miejskiej Paweł Szeląg za zaangażowanie w służbę na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców awansował na wyższe stanowiska służbowe 21 funkcjonariuszy i pracowników straży.

 

Straż miejska zajmuje się wszystkim, co leży w kompetencjach naszego miasta. Mamy strażników rejonowych, specjalizujących się w ekologii, uczących dzieci bezpiecznych zachowań i tych, którzy dbają o porządek na ulicach.

 

W nowoczesnych strukturach Straży Miejskiej w Katowicach funkcjonują m in: Wydział Dzielnicowych ,Zespół ds. Ochrony Środowiska , Zespół Prewencji i Profilaktyki Społecznej , Zespół ds. Wykroczeń i Oskarżycieli Publicznych , Wydział Interwencji i Obsługi Mieszkańców, Zespół Przewodników Psów Służbowych

 

To strażnicy pracujący w tych zespołach realizują codziennie zadania związane z:  utrzymaniem porządku w sezonie zimowym,  pomocą osobom bezdomnym,  poprawą porządku i bezpieczeństwa na terenach dzielnic, edukacją – poprzez cykliczne spotkania z  przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych i seniorami,  przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, usuwaniem usterek z przestrzeni publicznej w ramach platformy naprawmyto.pl, odprowadzaniem nieczystości ciekłych, kontrolą gospodarki odpadami, kontrolą palenisk,  poprawą bezpieczeństwa i porządku w komunikacji , wykrywają sprawców dzikich wysypisk, biorą udział w zabezpieczeniach imprez odbywających się w Katowicach, holują nieużywane pojazdy

lista aktualności

2019 Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl