Straż Miejska w Katowicach- strona główna
 • język migowy
 • english version
Strona główna / Aktualności

Aktualności

Dostałem zawiadomienie i co teraz?

2024-01-26, Piątek
Instrukcja postępowania w sytuacji otrzymania zawiadomienia o ujawnionym wykroczeniu. 

Co zrobić dalej?

 1. Dokładnie przeczytaj to zawiadomienie, wszystkie informacje w nim zawarte są ważne,
 2. zawiadomienie o ujawnionym wykroczeniu znalezione za wycieraczką pojazdu to nie mandat, tylko prośba o kontakt ze Strażą Miejską w Katowicach,
 3. skontaktować się z nami możesz osobiście, przychodząc do siedziby straży w Katowicach przy ul. Żelaznej 18 z dowodem osobistym lub prawem jazdy w dni robocze w godz. 7.30 — 19.00 a w sobotę w godz. 13.00 – 19.00,
 4. możesz również pobrać i wypełnić oświadczenia znajdujące się poniżej. Wysłać je do nas pocztą na adres: Straż Miejska w Katowicach 40-851 Katowice ul. Żelazna 18, lub elektronicznie: straz.miejska@katowice.eu lub EPUAP: SM_Katowice (w przypadku użycia formy elektronicznej proponujemy zaszyfrować treści korespondencji, ale to nie jest warunek konieczny),
 5. Masz pytanie, zadzwoń do nas tel. 32 494 02 52; 32 494 02 53; 32 494 02 54.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dostałem zawiadomienie i co dalej? [ 1 ]
Oświadczenie A i B.odt Oświadczenie A i B.odt 24-01-26 09:23 12.41KB Oświadczenie A i B.odt pobierz

 

 POUCZENIE

Art. 78 ust. 4 i 5 Prawa o ruchu drogowym stanowi:

4. Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.

5. W przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest:

 1. osoba prawna,
 2. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,
 3. jednostka samorządu terytorialnego,
 4. spółka kapitałowa w organizacji,
 5. podmiot w stanie likwidacji,
 6. przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną,
 7. zagraniczna jednostka organizacyjna

do udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4 obowiązana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz, a w przypadku niewyznaczenia takiej osoby - osoby wchodzące w skład tego organu zgodnie z żądaniem organu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposobem reprezentacji podmiotu.

 • Kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie podlega karze grzywny do 8000 zł (art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń).
 • Fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnienie wykroczenia zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 234 Kodeksu karnego).                     
lista aktualności

2024 © Straż Miejska Katowice

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

do góry