do góry

Straż Miejska

5UGtPHLQBm9ib2JJluJ7W3FbFtI_iebianuA333gRxM

iVTstcc3ei_L7D5pvZ4687IuSre52M19_DTw9F8AefM

lDLNV75VH5qSg5r8uxZg93DX9SLkO7BR-OSGseiHI_s

7bmX5eC1iCtBKMKQ9X4Bl2idgk94Ih3nHwAwAufRMSE

JRZotSAb-GM2eZRwFOhOyYPn3wQ9tDRVjFdb2f_Khco

o_2rUmfOaY3GzUGTwOW6z-IchdA4Cv9XT_kgsidjt7E

Statystyki

Strona pobierana z serwisu BIP

Zgodnie z wymogami ustawowymi Straż Miejska w Katowicach prowadzi ewidencję wyników działań. Ewidencja ta obejmuje dwa okresy działalności: I półrocze danego roku oraz cały rok.

Zakres i sposób prowadzenia ewidencji uwzględniający dane podlegające wpisowi określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 639 z późn. zm.).

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Prowadzenie ewidencji [ 1 ]
Prowadzenie ewidencji.pdf Prowadzenie ewidencji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 522
14-11-07 10:23
Arciszewski Mariusz
232.5KB
Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla