do góry
Strona główna / Straż Miejska / Struktura / Regulamin organizacyjny

Straż Miejska

eQIgfnqU9CaVzxTeVHEFneBBDN4CU19zJGshlOePrrRwz2RxO5MFVsYLTXm7uWfBL1ZqXFskf_xRtcl41jWstg

TmZ50jEH2xIluy3DZo-aeuM1OsDjRGvxHi3TqHmSa4hwz2RxO5MFVsYLTXm7uWfBL1ZqXFskf_xRtcl41jWstg

LwHIHfF-vJEQJSoCNtzOVMBoRCaCjd1_7nbxN7gTov1wz2RxO5MFVsYLTXm7uWfBL1ZqXFskf_xRtcl41jWstg

orGBZPApZFBgnZn_Xs4qv5uC5zoYde7CuxIa9aimU71wz2RxO5MFVsYLTXm7uWfBL1ZqXFskf_xRtcl41jWstg

rBI8a_FbI6xI45FZc-6u1EZzLQJ6xITaltTPKJGuvxxwz2RxO5MFVsYLTXm7uWfBL1ZqXFskf_xRtcl41jWstg

o8Fp7Gyv55bF1nhBYjDjZDOyb3UY73ShoD9nmMeKhydwz2RxO5MFVsYLTXm7uWfBL1ZqXFskf_xRtcl41jWstg

Regulamin organizacyjny

Strona pobierana z serwisu BIP

ZARZĄDZENIE NR 4/2015

Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach

z dnia 1 kwietnia 2015 roku.

w sprawie Wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Katowicach. 

Na podstawie § 3 ust. 6 oraz § 4 ust. 3, 4, i 14 Regulaminu Straży Miejskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/288/11 Rady Miasta Katowice z dn. 30 listopada 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Straż Miejska w Katowicach

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Wewnętrzny regulamin organizacyjny Straży Miejskiej w Katowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Zobowiązuję kierujących poszczególnymi komórkami organizacyjnymi do dowodnego (za podpisem) zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 9/2013 Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z dnia 16 sierpnia 2013 roku w sprawie Wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Katowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

KOMENDANT

Straży Miejskiej w Katowicach

(-)Kazimierz Romanowski

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wyciąg z Wewnętrznego regulaminu organizacyjnego [ 1 ]
Wyciąg z Wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.pdf Wyciąg z Wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 469
15-04-03 12:17
Arciszewski Mariusz
185.62KB
Podczas kontroli pieca w domu przy ulicy Uniczowskiej doszło do groźnej sytuacji – będący na wyposażeniu strażników detektor gazów zasygnalizował pięciokrotne przekroczenie tlenku węgla